LCD domáca bezdrôtová meteostanica TE388NL

18.00

 • veľký prehľadný display
 • hodiny riadené DCF signálom
 • vnútorná a vonkajšia teplota
 • záznam max. a min. teploty
 • predpoveď počasia pomocou ikon
 • trend vývoja tlaku

Nie je na sklade

Katalógové číslo: *E0388 Kategórie:

Popis

Špecifikácia:

 • bezdrôtová meteostanica
 • hodiny riadené rádiovým signálom DCF 77
 • veľký prehľadný displej
 • zobrazenie hodín, minút, sekúnd, dátumu, dňa v týždni, vnútornej
 • a vonkajšej teploty, budiaceho času
 • 12/24h formát
 • budík samostatný a + pre pracovné dni
 • vnútorná teplota: -5°C do +50°C, vonkajšia teplota: -20°C až
 • +50°C, rozlíšenie 0,1°C
 • možnosť nastavenia jednotky teploty °C/ °F
 • záznam min. a max hodnoty vnútornej a vonkajšej teploty
 • zobrazenie trendu atmosferického tlaku
 • predpoveď počasia pomocou 5 ikon
 • možnosť pripojiť 1 bezdrôtové čidlo (súčasťou dodávky)
 • dosah až 30 m vo voľnom priestore, 433 MHz
 • náhradné čidlo: E06539
 • napájanie stanice: 2 x 1,5 V AA (nie sú súčasťou dodávky)
 • napájanie čidla: 2 x 1,5 V AA (nie sú súčasťou dodávky)
 • rozmer stanice: 185 x 88 x 30 mm, 197 g (bez batérií),
 • rozmer displeja: 49 x 109 mm
 • rozmer čidla: 54 x 100 x 30 mm, 56 g (bez batérií)
 • predajný obal: 1 ks, krabička

Meteorologická stanica je kombináciou presného času ,meraní a zobrazení teploty z vonkajšieho čidla.

Technické parametre

Hlavná jednotka

Vnútorná teplota: -5 °C až + 50 °C

Teplotné rozlíšenie: 0,1 °C

Vonkajšie čidlo Vonkajšia teplota: -20 °C až +60 °C

Teplotné rozlíšenie: 0,1 °C

Prenosová frekvencia signálu: 433 MHz

Dosah vysielania: 30 m Cyklus snímania teploty: každých 43-47 sekúnd Krytie IP43 (odpovedá kropeniu alebo dažďu)

Meteorologická stanica A Displej so štyrmi riadkami – Na displeji sa zobrazujú rôzne ikony predpovedi počasia s trendom tlaku, vnútornú a vonkajšiu teplotu, hodiny ( časové pásmo) a kalendár (budík). B Tlačítko MODE – slúži k zmene časových módov -1) čas a sekundy, 2) dátum a deň v týždni, 3) časové pásmo a deň v týždni a 4) časové pásmo a sekundy – 1) čas a sekundy, 2) dátum a deň v týždni – stlačením a podržaním tlačítka nastavíte jazyk dňa, rok, mesiac, deň, formát mesiac – deň, 12/24 hod formát, hodiny a minúty. – 3) časové pásmo a deň v týždni a 4) časové pásmo a sekundy – stlačením a podržaním tlačítka nastavíte odpovedajúci čas C Tlačítko MEM – vyvolá z pamäti minimálnu a maximálnu vnútornú a vonkajšiu teplotu – pri ďalšom stlačení tlačítka dôjde k vymazaniu údajov D Tlačítko ALARM – vyvolá zobrazenie týždenného(W) alebo jednorazového (S) budíka – stlačením a podržaním tlačítka nastavíte údaje pre daný budík (W) a (S) – stlačením tlačítka sa zastaví zvonenie budíku E Tlačítko hore [▲] – stlačením a držaním tohto tlačítka dôjde k ručnému vyhľadávaniu rádiového signálu DCF – v režime nastavenia údajov jedným stlačením postupne zvyšujete parametre alebo pridržaním na 2 sekundy dôjde ku zrýchleniu nastavovania – zapína a vypína týždenný alebo jednorazový budík F Tlačítko nadol [▼] – stlačením a držaním tohto tlačítka dôjde k ručnému vyhľadávaniu signálu z vonkajšieho čidla – v režime nastavení údajov jedným stlačením postupne zvyšujete parametre alebo pridržaním na 2 sekundy dôjde ku zrýchleniu nastavovania – zapína a vypína týždenný alebo jednorazový budík G Voľba °C/°F – slúži k prepínaniu merných jednotiek teploty J Batériový priestor pre dve batérie 1,5V typu UM-3 alebo AA K Stojanček pre postavenie hlavnej jednotky na miesto v byte ako je napr. stôl a pod. L Otvor pre zavesenie na stenu Vonkajšie bezdrôtové čidlo A Batériový priestor pre dve batérie 1,5V typu UM-3 alebo AA B Tlačítko RESET – stlačením dôjde k vymazaniu údajov a k pôvodnému nastaveniu C Otvor pre zavesenie na stenu – slúži pre umiestnenie vonkajšieho čidla na stenu Uvedenie do prevádzky – Vložte batérie najskôr do vonkajšieho bezdrôtového čidla a potom do hlavnej jednotky – Vonkajšie čidlo vysiela do vzdialenosti cca 20 až 30 metrov podľa podmienok a hlavná jednotka musí byť umiestnená v dosahu vysielania. Účinný dosah vysielania rádiových vĺn z bezdrôtového čidla smerom k hlavnej jednotke je výrazne ovplyvnená priechodom stavebnými materiálmi budov. – Pre dosiahnutie najlepšieho príjmu je treba vyskúšať rôzne miesta – Neumiestňujte čidlo na kovové predmety, či do ich blízkosti. – Aj keď sú čidla odolné voči poveternostným vplyvom, mala by byť umiestnená stranou od priameho slnečného svitu, dažďa alebo snehu.

Vloženie batérií – hlavná jednotka

1. Odstráňte kryt priestoru pre batérie

2. Vložte 2 batérie (typ UM-3 alebo AA 1,5V) podľa vyznačenej polarity 3. nasaďte kryt priestoru pre batérie

STANICE Meranie vonkajšej a vnútornej teploty – Vonkajšie bezdrôtové čidlo bude po vložení batérií vysielať údaje o teplote každých 43 sekúnd – Hlavná jednotka: po vložení batérií sa na displeji objaví vnútorná teplota s ikonou . Potom sa začne automaticky vyhľadávať signál z vonkajšieho čidla a trvá 2 minúty. Na displeji bliká nasledujúca ikona: – Po úspešnom vyhľadaní signálu sa zobrazí napr : – Pokiaľ nedošlo k vyhľadaniu signálu z čidla behom 2 minút, tak sa objaví :

1. Overte, či čidlo funguje správne. Pokiaľ nie, buď chvíľku počkajte alebo stlačte tlačítko [▼] na 3 sekundy, a tým vyvoláte okamžité vyhľadávanie signálu. Pokiaľ nestlačíte žiadne tlačítko, potom bude vyhľadávanie automaticky pokračovať po 4 hodinách. Ako náhle teplota presiahne maximálne alebo minimálne meracie rozpätie stanice alebo čidla, na displeji sa zobrazí „HHH“ alebo „LLL“ 2. V tomto prípade opakujte vyhľadávanie signálu, prípadne skontrolujte čidlo alebo hlavnú jednotku

Poznámka: Pri vyhľadávaní signálu z vonkajšieho čidla nestláčajte žiadne iné tlačítko. Došlo by k prerušeniu procesu. Záznam maximálnej a minimálnej teploty – Maximálne a minimálne hodnoty nameranej vnútornej teploty a vonkajšej teploty sú automaticky zaznamenané do pamäti. Zobrazíte ich stlačením tlačítka [MEM], prvé stlačenie vyvolá minimálne hodnoty, druhé maximálne hodnoty. – Zobrazia sa tiež odpovedajúce symboly [MAX] alebo [MIN]. Pamäť vymažete stlačením tlačítka [MEM] po dobu 3 sekúnd Poznámka: Pokiaľ následne opäť krátko stlačíte [MEM], maximálne a minimálne merania budú mať hodnotu aktuálnej teploty do tej doby, než budú zaznamenané ďalšie merania.

Trend atmosférického tlaku Indikátor atmosférického tlaku v okienku predpovedi pomocou šípok znázorňuje situáciu, kedy tlak stúpa, je stály alebo klesá. Indikácia na displeji Vývoj tlaku Stúpajúci Stály Klesajúci Predpoveď počasia Stanica je schopná rozpoznať zmeny atmosférického tlaku. Na základe zhromaž- dených údajov dokáže predpovedať počasie na nasledujúcich 12 až 24 hodín. Symbol na displeji Predpoveď Slnečno Oblačno Zatiahnuté Mierny dážď Silný dážď • Presnosť predpovedi založenej na tlaku vzduchu je približne 70%. • Predpoveď nemusí nutne odpovedať aktuálnej poveternostnej situácií. • Symbol slnce v nočnej dobe znamená jasnú oblohu bez mrakov. Nedostupný signál z vonkajšieho čidla Pokiaľ sa bez zjavných dôvodov nezobrazuje vonkajšia teplota, pridržte asi na 2 tlačítko [▼] pre aktiváciu okamžitého vyhľadávania signálu. Pokiaľ aj tak nedôjde k nájdeniu signálu, skontrolujte: • či je čidlo na svojom mieste • batérie v čidlách aj v stanici. Pokiaľ je to nutné, vymeňte ich • či prenosu signálu nebránia prekážky a rušenie a či sú všetky čidla v dosiahnuteľnej vzdialenosti Ak klesne teplota pod bod mrazu, batérie vo vonkajších čidlách môžu zmrznúť, čo zníži ich využiteľné napätie a dosah signálu. Rušenie signálu Signály z iných bezdrôtových zariadení v domácnosti, ako napr. domové zvončeky, bezpečnostné systémy a ovládanie dverí, môžu rušiť signál tohto zariadenia a spô- sobiť dočasný výpadok príjmu. Táto situácia je bežná a nemá vplyv na ďalší chod prístroja. Prenos a príjem meraní teploty sa obnoví, ako náhle rušenie prestane. Hodiny a príjem rádiového signálu DCF – po príjme vonkajšej teploty sa automaticky spustí vyhľadávanie DCF signálu. Trvá približne 5 až 8 minút. To je zobrazené pri hodinách pomocou blikajúcej ikony . – Ako náhle je signál prijatý, dátum a čas sa automaticky nastaví a na displeji sa rozsvieti ikona . – Ak zlyhá príjem signálu, zobrazí sa ikona .

Užívateľ potom môže nastaviť čas ručne pomocou tlačítka MODE – Pokiaľ nie je stlačené tlačítko MODE, DCF signál bude znovu automaticky vyhľadávaný v 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 a 21:00 hodín Rádiový signál DCF 77 je centrálne vysielaný z atómových hodín, ktoré sa nachádzajú blízko Frankfurtu nad Mohanom. Dosah tohto vysielania je okolo 1500 km. Prekážky ako sú betónové steny majú vplyv na dosah. Rovnaký vplyv môže mať aj počasie a to je husté sneženie, dážď a hmla. Režimy zobrazenia času a kalendára – Čas je zobrazený v tvare hodiny – minúty – kalendár je zobrazený vo formáte deň – mesiac. – každým stlačením tlačítka MODE dôjde k zmene režimu zobrazenia : 1) čas a sekundy, 2)dátum a deň v týždni, 3) časové pásmo a deň v týždni a 4)časové pásmo a sekundy Ručné nastavenie hodín 1. V režimu hodín: 1) čas a sekundy, 2)dátum a deň v týždni podržte tlačítko MODE na 3 sekundy , deň v týždni začne blikať 2. Stlačením tlačítka ▲ alebo ▼ zvolíte jazyk skratky dňa v tomto poradí angličtina (En), nemčina (De), francúzština (Fr), taliančina (It), španielčina (Sp), holandčina(Du) a švédčina(Sw) 3. Stlačením tlačítka MODE potvrdíte vybranú skratku 4. Opakujte ten istý postup pre nastavenie roku, dňa, dátumu, tvaru kalendára, formátu hodín, hodín a minút 5. Keď skončíte nastavenie, stlačte MODE – vystúpite z nastavenia do režimu hodín Nastavenie časového pásma 1. V režime 3) časové pásmo a deň v týždni a 4)časové pásmo a sekundy podržte tlačítko MODE na 3 sekundy a zobrazí sa offset údaj 0:00+ – Stlačením tlačítka ▲ alebo ▼ zvolíte požadovaný údaj v intervalu od -13 hodín do +15 hodín k aktuálnemu času – stlačte MODE a vystúpite z nastavenia do režimu hodín Použitie budíka Týždenní budík je aktívny pre pondelok až piatok pre nastavený budiaci čas Jednorazový budík je aktívny len pre jeden nastavený budiaci čas Nastavenie budíka Stlačením tlačítka ALARM prepínate medzi týždenným a jednorazovým budíkom. Keď sú oba budíky vypnuté, tak na displeji sa zobrazí OFF 1. podržte tlačítko ALARM po dobu 3 sekúnd – rozbliká sa údaj hodín 2. nastavte hodinu pomocou tlačítka ▲ alebo ▼ 3. potvrďte tlačítkom ALARM a zároveň vstúpite do nastavenia minút 4. nastavte minúty pomocou tlačítka ▲ alebo ▼ 5. stlačením tlačítka ALARM ukončíte nastavenie a bude zobrazená ikona aktivovaného budíku alebo . Budíky možno zapnúť a vypnúť v režime zobrazenia budúceho času pomocou tlačítok ▲ alebo ▼ Vypnutie budíka 1. pri prebiehajúcom budiacom signáli a blikaní ikony alebo po stlačení tlačítka ALARM sa budík ihneď zastaví 2. Budíky možno zapnúť a vypnúť v režime zobrazenia budiaceho času pomocou tlačítok ▲ alebo ▼. Potom bude pre príslušný budík pri vypnutí zobrazený nápis OFF. Pokiaľ nebude stlačené tlačítko, potom budiaci signál po 2 minútach znenia bude automaticky zastavený.

Starostlivosť a údržba 

Vyhnite sa prostrediu, kde budú časti vystavené náhlym zmenám teploty, resp. priamemu slnečnému svitu, extrémnemu chladu a vlhku a podmienkam, ktoré môžu viesť k prudkým zmenám teploty, čo zníži presnosť snímania.

Pri čistení LCD displeja a krytu prístroja používajte len mäkkú, vlhký handričku. Nepoužívajte rozpúšťadla ani čistiace prípravky

Predpoveď počasia áno
Bezdrôtové čidlo áno
Dosah vo voľnom priestore až 30 m
Možné ďalšie čidlo nie
Drôtová sonda k čidlu nie
Hodiny riadené rádiovým signálom áno
Hodiny áno
12/24 formát času áno
Časové pásma áno
Dátum áno
Budík áno
Opakované budenie nie
Vnútorná teplota áno
Vnútorná vlhkosť nie
Vonkajšia teplota áno
Vonkajšia vlhkosť nie
Min. a max. teplota áno
Teplotná výstraha nie
Trend teploty nie
Trend tlaku áno
Barometer nie
Fázy mesiaca nie
Prenosová frekvencia 433 MHz
Korekcia nadmorskej výšky nie
LED podsvietenie displeja nie
Elektronické plošné podsvietenie nie
Farebný displej (black mask) podsvietený nie
Napájanie stanice 2xAA
Sieťový adaptér nie
Napájanie čidla 2xAA
Veľkosť displeja v x š 110 x 50 mm
Rozmer hlavnej jednotky (v x š x hl) 185x88x30 mm
Rozmer čidla (v x š x hl) 101 x 55 x 30 mm