Domáca LCD drôtová meteostanica TD-117AB

10.50

prehľadný display
súčasné zobrazenie vonkajšej i vnútornej teploty
kompaktný rozmer

Na sklade

Katalógové číslo: *E0117 Kategórie:

Popis

Hodnotenie

Špecifikácia:

meteostanica s drôtovou sondou
hodiny riadené Quartz kyštálom
budík s funkciou opakovaného budenia
vnútorná teplota -9°C až +70°C
vonkajšia teplota -50°C až +90°C
rozlíšenie teploty 1°C
vnútorná vlhkosť 20 % – 90 % RV
rozlíšenie vlhkosti 1 %
záznam min. a max.teploty (vnútorná aj vonkajšia) a vnútornej vlhkosti
predpoveď počasia pomocou ikony na základe zmeny
teploty a vlhkosti
externá drôtová teplotná sonda 1,7 m
napájanie: 2 x 1,5V LR1130 (súčasťou dodávky)
rozmer stanice: 109 x 70 x 16 mm
kompaktný rozmer

Predpoveď počasiaáno
Bezdrôtové čidlonie
Dosah vo voľnom priestorenie
Možné ďalšie čidlonie
Drôtová sonda k čidlu1,7 m
Hodiny riadené rádiovým signálomnie
Hodinyáno
12/24 formát časuáno
Časové pásmanie
Dátumáno
Budíkáno
Opakované budenieáno
Vnútorná teplotaáno
Vnútorná vlhkosťáno
Vonkajšia teplotaáno
Vonkajšia vlhkosťnie
Min. a max. teplotaáno
Teplotná výstrahaáno
Trend teplotynie
Trend tlakunie
Barometernie
Fázy mesiacanie
Prenosová frekvencianie
Korekcia nadmorskej výškynie
LED podsvietenie displejanie
Elektronické plošné podsvietenienie
Farebný displej (black mask) podsvietenýnie
Napájanie stanice2xLR1130
Sieťový adaptérnie
Napájanie čidlanie
Veľkosť displeja v x š45 x 79 mm
Rozmer hlavnej jednotky (v x š x hl)109x70x16 mm
Rozmer čidla (v x š x hl)nie

 

Meteostanica zobrazuje hodiny, budík s funkciou opakovaného budenia, predpoveď počasia, údaje o vnútornej a vonkajšej teplote, vlhkosti. Než začnete s výrobkom pracovať, pozorne si prečítajte tento návod.

SK Špecifi kácie: hodiny riadené Quartz kryštálom vnútorná/vonkajšia teplota: -9 °C až +70 °C; -50 °C až +90 °C rozlíšenie teploty: 1 °C presnosť: ±1 °C drôtová sonda: 1,7 m relatívna vlhkosť: 20 % – 95 % presnosť: ±5 % napájanie: 2 x 1,5V LR1130 batérie (súčasťou)

rozmery a hmotnosť: 108 x 70 x 16 mm; 72 g (bez batérií)

Prehľad ikon a tlačítok

Predná strana displeja

A – Ikona predpovedi počasia

B – ikona budíku

C – ikona snooze

D – názov dňa

E – vnútorná vlhkosť

F – teplotný limit vnútornej teploty a vlhkosti

G – vnútorná teplota

H – teplotný limit vonkajšej teploty

I – vonkajšia teplota

J – dátum

K – aktuálny čas

Horná strana – tlačítka Uvedení do prevádzky

1. Vložte batérie do meteostanice (2 x LR1130). Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu, aby nedošlo k poškodeniu meteostanice.

2. Používajte iba alkalické batérie rovnakého typu, nepoužívajte dobíjacie batérie.

3. Pre meranie vonkajšej teploty prevlečte drôtovú sondu skrz okno, ktoré nie je často používané.Pri častom otváraní hrozí poškodenie či zničenie drôtovej sondy. Vonkajšiu časť teplotnej drôtovej sondy je nutné uchytiť, aby sa neutrhla vetrom.

4. Pokiaľ je zle čitateľný displej alebo prenos údaja z čidla je nestabilný, vymeňte batérie.

Manuálne nastavenie času

1. V režime zobrazenia hodín stlačte dlho tlačítko SET.

2. Tlačítkami UP a DOWN (pridržaním postupujete rýchlejšie) nastavte formát času – hodinu – minútu – rok – mesiac – deň – čas (letný čas).

3. Medzi jednotlivými hodnotami sa presúvajte stlačením tlačítka SET.

Nastavenie budíku

1. Tlačítkom MODE zobrazte režim budíku (ALARM).

2. Dlho stlačte tlačítko SET.

3. Tlačítkami UP/DOWN nastavte požadovaný čas budenia, melódií (7 možných), časový limit opakovania a počet opakovaní funkcie snooze.

4. Medzi jednotlivými hodnotami sa presúvajte stlačením tlačítka SET.

5. Po nastavení stlačte tlačítko MODE a potom tlačítko UP pre aktiváciu budíku (zobrazená ikona ) a funkcie snooze (zobrazená ikona Zz).

6. Opätovným stlačením tlačítka UP budík a snooze deaktivujete, ikony zmiznú.

Funkcia opakovaného budenia (SNOOZE) Zvonenie budíku posuniete o nastavený časový limit tlačítkom Snooze umiestneným na hornej strane meteostanice. To stlačte, ako náhle zvonenie začne. Ikona Zz bude blikať. Pokiaľ chcete, aby počet opakovaní snooze bol podľa Vášho nastavenia, nestláčajte pri zvonení žiadne tlačítko. K celkovému počtu opakovaní snooze sa nepočíta prvé zvonenie.

Pre zrušenie funkcie SNOOZE stlačte akékoľvek tlačítko na hornej strane – ikona budíku prestane blikať a zostane zobrazená. Budík bude znovu aktivovaný ďalší deň.

Vnútorná a vonkajšia teplota, vlhkosť, jednotka teploty

Vnútorná teplota sa zobrazuje v poli G, vlhkosť sa zobrazuje v poli E. Vonkajšia teplota sa zobrazuje v poli I. Tlačítkom SET zvoľte jednotku teploty v °C/°F. Maximálne a minimálne hodnoty teploty a vlhkosti Maximálne a minimálne hodnoty nameranej vnútornej teploty a vlhkosti, vonkajšej teploty sú automaticky zaznamenané do pamäti. Stlačte tlačítko UP raz pre zobrazenie maximálnej hodnoty (MAX). Stlačte tlačítko UP druhý krát pre zobrazenie minimálnej hodnoty (MIN). Pamäť vymažte dlhším stlačením tlačítka UP. Teplotné limity Na meteostanici možno nastaviť teplotné limity pre vnútornú teplotu, vlhkosť a vonkajšiu teplotu. Stlačte dvakrát tlačítko MODE a potom dlho tlačítko SET. Tlačítkami UP/DOWN nastavte limitné hodnoty v tomto poradí: Najvyššia ( ) a najnižšia ( ) vonkajšia teplota, najvyššia a najnižšia vnútorná vlhkosť, najvyššia a najnižšia vnútorná teplota. Medzi jednotlivými hodnotami sa presúvajte tlačítkom SET. Po nastavení všetkých hodnôt stlačte dvakrát tlačítko MODE pre návrat. Pre aktiváciu (zobrazená ikona )/deaktiváciu výstrahy teploty a vlhkosti dlho stlačte tlačítko DOWN. Pri dosiahnutí teplotného limitu zaznie na 5 sekúnd výstražný signál a hodnota teploty začne blikať. Po 55 sekundách zaznie opäť výstražný signál. Stlačte akékoľvek tlačítko pre zrušenie výstražného signálu–hodnota bude stále blikať. Hodnota prestane blikať, pokiaľ teplota/vlhkosť klesne pod nastavený limit. Predpoveď počasia Stanica predpovedá počasie na základe zmien teploty a vlhkosti na nasledujúcich 12 – 24 hodín pre okolie vzdialené 15-20 km. Presnosť predpovedi počasia je 70 – 75 %. Stlačenie tlačítka Pridržanie tlačítka MODE Režim zobrazenia času/budíku/ teplotného limitu SET Jednotka teploty °C/°F Nastavenie času/budíku/ teplotného limitu UP UP Zobrazenie max/min hodnôt, 1 krok vpred Vymazanie max/min hodnôt DOWN 1 krok späť Aktivácia teplotného limitu SNZ Aktivácia snooze (opakované budenia)6 E0117-manual 0-0-0-K EMOS spol. s r. o. Ikona predpovedi je zobrazená v poli A. Pretože predpoveď počasia nemusí vždy 100%vychádzať,nemôže byť výrobca ani predajca zodpovedný za akékoľvek straty spôsobené nepresnou predpoveďou počasia. Pri prvom nastavení alebo po resetovaní meteostanice trvá zhruba 12 hodín než meteostanica začne správne predpovedať. Meteostanica ukazuje 4 animované ikony predpovedi počasia. slnečno oblačno zamračené dážď Starostlivosť a údržba Výrobok je navrhnutý tak, aby pri vhodnom zaobchádzaníspoľahlivo slúžil niekoľko rokov.

 

Tu je niekoľko rád pre správnu obsluhu:

Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému svetlu,extrémnemu chladu a vlhku a náhlym zmenám teploty. Znížiloby topresnosť snímania.

Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku, nárazom, prachu, vysokej teplote alebo vlhkosti.

Nevystavujte výrobok dažďu ani vlhku, ak nie je určený pre vonkajšie použitie.

Neumiestňujte na výrobok žiadne zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálenú sviečku, a pod. • Neumiestňujte výrobok na miesta, kde nie je zaistenédostatočné prúdenie vzduchu. • Nevsúvajte do vetracích otvorov výrobku žiadne predmety.

Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku – môžete ho poškodiť a automaticky tým ukončiť platnosť záruky. kovaný odborník.

K čisteniu používajte mierne navlhčenú jemnú handričku.Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prípravky – mohli by poškriabať plastové časti a narušiť elektrické obvody.

Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín.

Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej anistriekajúcej vode. Pri poškodení alebo poruche výrobku nevykonávajte žiadne opravy sami.

Výrobca a dodávateľ nenesú zodpovednosť za nekorektnú prevádzku v mieste, kde sa vyskytuje rušenie.

Výrobok nie je určený pre lekárske a komerčné účely.

Výrobok obsahuje drobné súčasti, preto ho umiestnite mimo dosah detí.