Náhradné bezdrôtové čidlo k *E5018

14.50

Určené pre typ hlavnej jednotky AOK-5018B, S627BS, IB303TR, E0107T, IW001-DCF, IW003-DCF
Napájanie 2 x 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia)
Ukazovateľ vonkajšej vlhkosti nie
Dosah vo voľnom priestore až 30 m
Externá drôtová teplotná sonda nie
Frekvencia 433 MHz
Prevádzková teplota -50 °C až +70 °C

Na sklade dodanie 1-2 pracovné dni

Katalógové číslo: *E05018 Kategórie:

Popis

Špecifikácia:

  • bezdrôtové náhradné čidlo pre AOK-5018B, S627BS
  • vonkajšia teplota -50 ° C až +70 ° C (rozlíšenie 0,1 ° C)
  • prenos na frekvencii 433 MHz
  • dosah až 30 m vo voľnom priestore
  • napájanie: 2x 1,5 V AAA (nie je súčasťou dodávky)
  • predajný obal: 1ks, krabička

Rozmery:

10 x 6 x 2,1 cm

Bezdrôtové čidlo je určené ako náhradné čidlo k bezdrôtovej meteostanici AOK-5018B.

Vonkajšie bezdrôtové čidlo • prenos signálu na frekvencii 433 MHz • dosah až 25 m vo voľnom priestore (bez rušenia) • kryt odolný poveternostným vplyvom

Technické parametre

Teplotný rozsah: -50 ° C až +70 ° C (± 1 ° C s rozlíšením 0,1 ° C)

Odosielanie dát: približne každých 35 sekúnd

Vysielanie: na frekvencii 433 MHz

Dosah: až 25 m vo voľnom priestore a bez rušenia (v zastavanom priestore môže rapídne klesnúť)

Dĺžka drôtovej sondy: 1 m

Napájanie: 2 x 1,5 V AAA

Popis tlačidiel

A – LED dióda

B – LCD display

C – otvor na zavesenie na stenu

D – batériový kryt

E – priestor pre vloženie batérií

F – prepínač voľby kanálov (1,2,3)

G – voľba jednotky teploty (°C/°F)

H – drôtová sonda s teplotným čidlom (1m)

Uvedenie do prevádzky

1. Vložte batérie najskôr do teplomeru, potom do vonkajšieho bezdrôtového čidla

2. Nastavte prepínačom F číslo požadovaného kanálu pre komunikáciu s meteostanicou. Číslo kanálu bude zobrazené na displeji (CH1, CH2, CH3).

3. Na meteostanici stlačte dlho tlačidlo CHANNEL na zadnej strane meteostanice – do 3 minút bude načítaný signál z čidla a zobrazí sa vonkajšia teplota.

Vloženie a výmena batérií

Pri vkladaní alebo výmene batérií v čidle postupujte nasledovne:

1. Zložte kryt batériového priestoru.

2. Vložte batérie, dbajte na správnu polaritu vkladaných batérií podľa vyznačenia na dne batériového priestoru.

3. Zatvorte kryt batériového priestoru. Používajte alkalické batérie, nepoužívajte nabíjacie batérie. Pri nízkych teplotách je vhodné používať líthiové batérie. Riešenie problémov s príjmom signálu z čidla Ak sa nezobrazia údaje z čidla, vyberte batérie z čidla i meteostanice a zopakujte postup podľa odseku Uvedenie do prevádzky!

Skontrolujte tiež: 1. či je vzdialenosť bezdrôtového čidla a teplomera 1,5 m až 2 m od zdrojov rušenia ako sú počítače, monitory, televízory a iné elektrospotrebiče. 2. či nie je bezdrôtové čidlo umiestnené na kovovej konštrukcii ako je okenný rám, plechový parapet a pod. 3. či nedochádza k nežiaducim interferenciám z blízkych výrobkov, pracujúcich na rovnakej frekvencii (433 MHz) Dosah vysielania je 25 m v otvorenom priestore. Je výrazne ovplyvnený okolitým prostredím a rušením. V zastavanom priestore môže klesnúť v závislosti na použitom stavebnom materiáli až na niekoľko metrov.

Starostlivosť a údržba

Neumiestňujte teplomer ani čidlo do miest náchylných k vibráciám a otrasom, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie prístroja.

Čidlo umiestnite na miesto chránené pred priamym slnečným žiarením a dažďom.

Vyhnite sa prostrediu s náhlymi zmenami teploty, resp. priamym slnečným svitom, extrémnym chladom a vlhkom a podmienkam, ktoré môžu viesť k zníženiu presnosti snímania.

Pri čistení LCD displeja a krytu prístroja používajte len mäkkú, vlhkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prípravky.

Neponárajte čidlo do vody ani iných kvapalín.

Nevykonávajte akékoľvek opravy sami. Pri poškodení alebo chybe výrobku ho odovzdajte na opravu do predajne, kde ste prístroj zakúpili.

Odstráňte vybité batérie z prístroja – mohli by vytiecť a poškodiť prístroj. Používajte len nové batérie uvedeného typu.