V rozšírenom manuály sú zobrazené rôzne zapojenia termostatov pre správne fungovanie so spínanou záťažou.   Manuál je platný pre nasledujúce verzie : Termostat V10.1 10A do liahne Termostat 5A do liahne a odchovne Termostat s 2x relé pre chladenie a ohrev 10A   Termostat V10.1 a 5A 1-2 kontakty sú spínacie relé 3-4 kontatky sú napájanie 7-8 kontaky sú senzor Princíp fungovania: Po dosiahnutí štartovnej teploty termostat spojí vývody 1-2 tým uzavre obvod medzi napájaním a záťažou po dosiahnutí cieľovej teploty  sa relé rozopne rozpojí kontakty 1-2.   Termostat s 2x relé pre chladenie a ohrev 10A Do svoriek termostatu 1-2 je privedené napájacie napätie 3-4Zobraz všetko