Mraziarensky termostat 230V s funkciou defrost rozmrazovania

38.00

 • Rozsah riadenia -40 ~ 85 ° C
 • 2x relé pre 1x pre kompresor 1x pre defrost rozmrazovaciu špiralu
 • Dva senzory
 • Kalibrovateľná presnosť merania
 • Má vodeodolné dotykové ovládanie
 • Nútený (defrost)
 • Teplotný alarm

Na sklade dodanie 1-2 pracovné dni

Katalógové číslo: term400 Kategórie:

Popis

Riadiaci termostat je vhodný na reguláciu teploty do  stredne teplotné a nízko teplotné boxy s rozsahom teploty -40°C až +99°C s funkciou defrost rozmrazovanie

Prístroj dokáže:

 • Merať teplotu
 • Riadiť teplotu ,
 • Kalibrovať po 0.1°C krokoch
 • Rozmrazovanie (defrost)
 • Nútený (defrost)
 • Teplotný alarm
 • Zlyhanie senzora
 • Má vodeodolné dotykové ovládanie
 • Dva výstupy pre kompresor a rozmrazovanie
 • Dva senzory pre Teplotný senzor S1 a defrost senzor S2

 

Ďaľšie užitočné vlastnosti:

 • Šest tlačidový dizajn s funkciou zámku – jednoduché ovládanie
 • Viac možností rozmrazovania ,väčšia stabilita a bez poškodenia spôsobené námrazou
 • Funkcia pamäte pri výpadku el energie  pre všetky nastavenia vratane defrost rozmrazovania.

Príncíp práce termostatu:

Riadenie chladenia:

Ak je teplota vyššia na senzore S1 ako je nastavená hodnota „On Temp“ termostat vzopne relé – kompresor naštartuje ak  teplota sa sníži pod hodnotu nastavenú OFF temp termostat relé vypne – kompresor sa zastaví

Podmienky behu kompresora:

Čas vypnutia kompresora musí byť dlhší ako je nastavená časová ochrana pre opätovné zapnutie kompresora F7

Teplota je vyššia ako hodnota ON Temp alebo prebieha rozmrazovanie teplým plynom

Beh kompresoru sa ukončí ak :

 • Teplota klesne pod nastavenú OFF teplotu
 • Ked naštartuje elektrické rozmrazovanie
 • Ked skončí rozmrazovanie teplým plynom

Riadenie rozmrazovania

 • Rozmrazovací cyklus F2 musí mať vyššiu hodnotu ako 0
 • Termostat nesmie práve rozmrazovať  alebo časovať odkvapkávanie kondenzu
 • Teplota na senzore pre rozmrazovanie S2 musí byť nižšia ako hodnota F6 (v systémovom nastavení)

Technické parametre:

 • Napájanie: 230V
 • Kapacita relé: 10A
 • Rozsah merania teploty: -40 ~ 99 ° C
 • Regulačný rozsah: -40 ~ 85 ° C
 • Rozlíšenie: 0,1 ° C / 1 ° C
 • Vstup: 2 NTC senzor
 • Spotreba: ≤5W
 • Senzor: 2M

 

Manual ako nastavit termostat:

On Temp – teplota pri ktorej štartuje kompresor

Off Temp– teplota  pri ktorej sa kompresor vypne

Vločka/kvapky – Nútený defrost

Šipka hore – zvyšovanie hodnoty

Šipka dolu-  znižovanie hodnoty

Zámok/Ok- odomknutie potvrdzovacie tlačidlo

 

Uživateľské nastavenie

Pod normálny behom  môžete hodnoty On Temp alebo Off Temp nastaviť šipkami potvrdíte tlačidlom Ok (zámok) alebo ak nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu 30 sekúnd. Pri zopnutí relé zapnutá LED indikuje beh kompresoru.

Príklad: On Temp nastavíte 24°C a  Off temp nastavíte 22°C , pri dosiahnutí teploty termostat naštartuje kompresor (alebo iné zariadenie relé vzopne) a po dosiahnutí 22°C kompresor vypne (relé sa rozopne)

Teplota pri ktorej termostat zapne chladiaci kompresor

 

Teplota pri ktorej termostat vypne chladiaci kompresor

 

Systémové nastavenie:

Parameter Názov – popis Rozsah vých. hodnota Poznámka
F1 Defrost Čas 1-120min 30 min čas trvania rozmrazovania
F2 Defrost cyklovač 0-120 hodín 6 h Interval medzi rozmrazovaniami
F3 Defrost prepočet 0:kumulatívny pracovný čas regulátora po zapnutí

1: kumulatívny čas pracovný čas od zapnutia kompresora

1
F4 Čas odkvapkávania po rozmrazení 0-120 minút 3 min Časové oneskorenie po rozmrazovaní defroste
F5 Typ defrostu 0: Elektrické defrost rozmrazovanie

1:Rozmrazovanie teplým plynom médiom

2: Rozmrazovanie vzduchom

0 Pred rozmrazovaním teplým vzduchom sa kompresor zastaví až po 3 minútach začne

rozmrazovanie. Po rozmrazení kompresor čaká 2 minúty potom sa spustí

F6 Teplota ukončenia odmrazovania -40°C+50°C 10°C Ak teplota S2 rozmrazovacieho senzora je vyšiia ,rozmrazovanie je zastavené
F7 Oneskorenie štartu kompresora 0-10min 0 Časový interval od posledného zastavenia (ochrana kompresoru)
F8 Oneskorenie alarmu pri nadmernej teplote 0-24 hodín 2.0 h Po zapnutí nebude zobrazovať žiadny alarm
F9 Alarm pri vysokej teplote 0-50°C 5.0°C Ak teplota priestoru je vyšia ako On temp štartovacia teplota + hodnota alarmu F9 alebo sa spustí alarm

 

F10 Oneskorenie alarmu 0-120 minút 10min Alarm sa neobjaví, kým nebude teplota vyššia ako tento parameter
F11 Kalibrácia S1 senzora -10.0°C +10°C 0.0°C Dostavenie riadiacej teploty S1

 

Manuálne rozmrazovanie defrost:

Ak chcete aby termostat zahájil rozmrazovanie stlačte tlačidlo označené vločkou/kvapkami po dobu 3 sekúnd. Podmienky štartu rozmrazovania sú  aby bola hodnota rozmrazovacie cyklu F2 (v systémovom nastavení) väčšia ako 0, a daľšie podmienky manuálneho spustienia rozmrazovania sú:

 • Termostat nesmie práve rozmrazovať  alebo časovať odkvapkávanie kondenzu
 • Teplota na senzore pre rozmrazovanie S2 musí byť nižšia ako hodnota F6 (v systémovom nastavení)

Pri rozmrazovaní termostat ukazuje na displeji hodnotu „Def“   pre manuálne ukončenie rozmrazovania znovu stlačte tlačidlo pre rozmrazovanie , po ukončení rozmrazovania termostat odčasuje čas odtečenia kondenziu F4.

Ďalšie funkcie:

Zobrazenie teploty na senzore pre rozmrazovanie vykonáte  stlačením šipky dolu po dobu 3 sekúnd

Vypnutie alarmu – zvukového hlásenie vykonáte stlačením hociktorého tlačidla, indikácia alarmu na displeji zostane zobrazená až pokým alarm nezanikne (resp termostat nezaznamená správnu teplotu).

Reset nastavení  stlačte tlačidlo šipku hore po dobu 10 sekúnd objavísa „rES“ po dobu 3 sekund stlačte tlačidlo OK/ zámok potom  sa nastavenia vrátia na výchozie hodnoty  na displeji sa objaví „YES“.  Ak sa objaví chyba počas zápisu parametrov termostat na displeji ukáže „Err“ odporúčame vypnúť a zapnúť termostat.