Digitálny teplomer s vlhkomerom THW301

10.00

 Teplomer s vlhkomerom môže merať vnútornú aj vonkajšiu teplotu. Teplomer umožňuje zaznamenávať min. a max. teplotu a vlhkosť.

Nie je na sklade

Katalógové číslo: E0301 em Kategórie:

Popis

Digitálny teplomer s vlhkomerom meria vnútornú teplotu, vlhkosť a vonkajšiu teplotu pomocou drôtovej teplotnej sondy, ktorá má dĺžku približne 3 m.

Technické parametre produktu:

Zobrazenie vnútornej teploty: v rozsahu -10 °C až 60 °C
Doporučený rozsah meraní: 0 °C až 50 °C
Zobrazenie teplotného indexu: 26 °C až 59 °C
Zobrazenie vnútornej vlhkosti: 25 % až 95 % relatívnej vlhkosti ±3 %
Zobrazenie vonkajšej teploty: v rozsahu -50 °C až 60 °C ±1 °C
Napájanie: alkalická batéria 1× 1,5V AAA

Popis ikon
A Veľmi teplé počasie – zobrazí sa, ak dosiahne teplota 32 °C a vyššie
B Upozornenie na zvýšenú vlhkosť – zobrazí sa, ak dosiahne vlhkosť 70 %
relatívnej vlhkosti
C Upozornenie na sucho – zobrazí sa, ak bude vlhkosť nižšia než 40 %
relatívnej vlhkosti
D Optimálne podmienky – ikona je aktivovaná, ak je rozsah vlhkosti v
rozmedzí 40 až 70 % relatívnej vlhkosti a teplota v rozsahu 20 až 25 °C
E Stav batérie – ikona vybitej batérie sa zobrazí na displeji a oznámi nízku
kapacitu. Preto aj informácie zobrazené na teplomery v
túto dobu nebudú úplne vierohodné.
F Zobrazenie vnútornej a prepnutím tlačítka IN-OUT vonkajšej teploty.
G Minimálna a maximálna teplota – na displeji je zobrazená min. a max.
teplota
H Minimálna a maximálna vlhkosť – na displeji je zobrazená min. a max.
vlhkosť
I Drôtová sonda s vodotesným teplotným čidlom na konci
Popis tlačítok
Teplomer má na bočnej strane alebo pod krytom batérií niekoľko ovládacích
tlačítok:
– Tlačítko IN-OUT – stisk tlačítka IN-OUT prepína medzi vnútornou a
vonkajšou teplotou (teplotou z drôtovej sondy). Ďalšie stlačenie tlačítka
vyvolá automatické prepínanie vnútornej a vonkajšej teploty v intervale
5 sekúnd.
– Tlačítko MEM – krátke stlačenie tlačítka MEM zobrazí údaje zaznamenané
min. a max. teploty a vlhkosti. Podržaním tlačítka po dobu 2 sekúnd dôjde
ku zmazaniu uložených záznamov minimálnych i maximálnych hodnôt.
– Tlačítko HEAT – stisk tlačítka HEAT prepína medzi zobrazením vnútornej
vlhkosti a vnútorným teplotným indexom.
– Prepínač °C/°F – sa nachádza na zadnej strane pod krytom batérií; zmena
teplotných jednotiek stupňa Celsia alebo Fahrenheitu.
– Tlačítko RESET – slúži pre spustenie teplomeru pri abnormálnej činnosti;
teplomer bude nastavený na hodnoty, ktoré boli zadané pri výrobe.

Teplotný index

Teplotný index je ukazovateľ, ktorý kombinuje teplotu vzduchu a relatívnu
vlhkosť vzduchu a určuje zjavnou teplotu – tu, ktorú skutočne cítime.
Stlačením tlačítka HEAT dôjde k prepnutiu zobrazení vlhkosti na teplotný
index.
Ikona HOT (horúco) sa objaví na displeji, ak je teplota vyššia než 32 °C.
Starostlivosť a údržba