Digitálny Smart diaľkomer s Bluetooth pripojením

62.00

 • Prenesenie údajov pomocou Bluetooth
 • Energicky úsporná prevádzka pomocou batérií
 • Laserové meranie
 • Zvuková signalizácia
 • Vstavaná vodováha
 • Podsvietenie displeja
 • Pripevniteľné na stojan
 • Možnosť pripevniť na náramok
Katalógové číslo: 10050S Kategórie:

Popis

Rýchla, precízna a jednoduchá práca pomocou laserového smart diaľkomeru s bluetooth pripojením, ktorý je schopný podať presné údaje až do vzdialenosti 40 metrov. Namerané údaje okamžite pošle na váš mobilný telefón a uloží ich. Nie je potrebné údaje zapisovať ručne a nakresliť si pôdorys miestnosti. Tento smart digitálny diaľkomer môže byť napríklad pre maklérov, stolárov, murárov, tesárov a technických kontrolórov.

 • Prenesenie údajov pomocou Bluetooth
 • Energicky úsporná prevádzka pomocou batérií
 • Laserové meranie
 • Zvuková signalizácia
 • Vstavaná vodováha(1 libella)
 • Podsvietenie displeja
 • Masívne, pogumované pokrytie
 • Pripevniteľné na stojan
 • Možnosť pripevniť na náramok

Funkcie:

 • Automatický výpočet povrchu
 • Automatický výpočet objemu
 • Uloženie údajov na fotografiu
 • Výpočet výšky(Pytagorova veta)
Rozsah merania: 0,05 – 40 m
Presnosť: +- 1,5 mm
Jednotky: m / in / ft
Typ lasera: Class 2, 635nm, max 1 mW
Pamät: 20 meraní
Prevádzková teplota: 0°C – +40°C
Teplota skladovania: -10°C – +50°C
Životnosť akumulátoru, batérie: ~3000 meraní
Zdroj energie: 1,5V, 2 x AAA (R03/LR03),
Rozmer: 119 x 58 x 30 mm
Hmotnosť: 122 g
Trieda krytia: IP20

Návod na použitie:

Prvé kroky – nastavenie zariadenia – diaľkomera
• Zapnite zariadenie, stlačením tlačidla 2
• Dlhým stlačením tlačidla 7 môžete vyberať medzi jednotkami merania
• Poslednú meranú veličinu môžete vymazať stlačením tlačidlo 5 (Clear). Dlhým
stlačením tlačidla Clear môžete diaľkomer vypnúť. Ak zariadenie nepoužívate
aspoň 3 minúty, automaticky sa vypne, čim sa chráni batéria
• Krátkym stlačením tlačidla 4 môžete zmeniť východiskový bod merania
(predná alebo zadná strana zariadenia). V predvolenom nastavení zariadenie
nastaví zadnú stranu ako východiskový bod pre každé spustenie.

Meranie diaľkomerom s bluetooth pripojením

Pre spustenie merania krátko stlačte tlačidlo 2. Podržaním tlačidla 2 môžete
zmeniť režim merania na nepretržité meranie. V tomto prípade zariadenie bude
neustále merať vzdialenosť daného bodu pomocou vstavaného laseru. Počas
merania bude prístroj pípať.

Výpočet povrchu pomocou Smart diaľkomera

Pre spustenie funkcie stlačte tlačidlo 3, najprv odmerajte podľa ikony
blikajúcu dlhšiu stranu, potom kratšiu.

Výpočet objemu

Pre spustenie funkcie stlačte 2x tlačidlo 3, kým sa vám nezobrazí kocka na displeji.
Potom odmerajte podľa vzoru blikajúce strany pre výpočet objemu.
Nepriame meranie
Prístroj pomocou Pytagorovej vety dokáže vypočítať dĺžku úseku z dvoch známych
veličín. Stlačte 3-krát tlačidlo 3, kým sa nezobrazí na displeji trojuholník, potom
zmerajte celkový rozsah trojuholníka. Potom zmerajte druhú stranu, s ktorou
predchádzajúca strana zviera ostrý uhol. Po odmeraní dvoch veličín sa na displeji
zobrazí dĺžka tretej strany. Ak je to potrebné, dĺžka požadovaného úseku sa dá
vypočítať z údajov až dvoch trojuholníkov.

Kontrola skorších údajov
Zariadenie je schopné úložiť si 20 údajov. Po zapnutí prístroja stlačte tlačidlo 6
(M/S) potom stlačením tlačidla 7 (+-) môžete prepínať medzi 20 programovými
miestami.

Pripojenie k smartfónu

Aby ste mohli prístroj spojiť s vaším mobilom, je potrebné si najprv stiahnuť program kompatibilný s
vašim softvérom:
• Povoľte programu potrebný prístup, aby mohol správne fungovať. Softver si
pýta prístup k fotoaparátu, pretože je možnosť ukladať údaje na fotografiu.
• Prístroj uveďte do pohotovostného režimu, vložte batérie a zapnite ho. Dlho
stlačte tlačidlo 4 s bluetooth symbolom.
• Po povolení prístupu spustite program, potom kliknite na „bluetooth” symbol.
Po stlačení symbolu lupy v pravom hornom rohu sa vyhľadávanie spustí.
• V zozname vyhľadávania môžete zmeniť názov prístroja.
• V zozname vyhľadávania zvoľte ikonu zariadenia, ktoré chcete pripojiť. Po
pripojení sa údaje automaticky prepošlú do programu vo vašom telefóne.
• Po kliknutí na ikonu na ľavej strane máte môžnosť uložiť údaje na
fotografiu. Odfoťte časť, ktorú chcete zmerať, potom použite hornú sadu ikon
na výber vhodnej roviny a nakreslenie rozmerov. Pomocu očíslovaných
čiar v ľavom hornom rohu začnite meranie príslušnej stránky. Ak ste skončili
s meraním, jednotlivo môžete uložiť obrázky do galérie fotoaparátu, máte
možnosť aj zdielať obrázky s inými ľudmi, napríklad prostredníctvom emailu,
sociálnych sietí alebo cez iné aplikácie.
• Použitím ikony na pravej strane si môžete prezrieť posledných 8 meraní
prostredníctvom grafov a tabuliek. Hodnoty merania pre každú miestnosť
môžete uložiť v denníkoch, ktoré si môžete prezrieť po stlačení ikony na dolnej
časti displeja.

Rady pri používaní:

Pri príliš vysokej teplote alebo pri priamom slnečnom žiarení môžu byť výsledky skreslené, preto sa uistite, že schopnosť odrazu meraného bodu je dostatočná. Na priehľadnej ploche ako je napríklad sklo alebo voda sa merať nedá. V prípade, ak meriate veľmi tmavý povrch, alebo povrch, ktorý sa odráža, môže sa čas merania zvýšiť.

Prístroj nepoužívajte vo veľmi vlhkom prostredí.

Laserom nemierte do očí ľudí ani zvierat. Môžete im vážne poškodiť zrak.

Ak diaľkomer dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z  neho batérie.

Laserová aj zaostrovací objedktív čistite bez rôznych chemikálii iba čistou a mäkkou handrou, podobne ako čistíte objektív fotoaparátu alebo okuliare.