Priestorový domový termostat T105

17.50

 • drôtová verzia populárneho bezdrôtového termostatu P5611
 • 6 programov prednastavených výrobcom, 3 programy
 • nastaviteľné užívateľom
 • ochrana proti zamrznutiu
Katalógové číslo: *P5602 Kategórie:

Popis

Termostat T105 je programovateľný regulátor teploty, ktorý slúži na kontrolu a reguláciu vykurovacích a chladiacich systémov.

 • možnosť dočasnej zmeny programom nastavenej teploty
 • užívateľom nastaviteľná voľba ovládania vykurovacieho/chladiaceho režimu
 • spínaná záťaž: kontakt s napätím 230 V AC alebo beznapäťové 5 A pre odporové zaťaženie, 3 A pre indukčné zaťaženie
 • veľký viacúčelový LCD displej z tekutých kryštálov s elektronickým podsvietením
  • jednoduché nastavenie teploty a jednoduchý postup programovania
  • 6 programov prednastavených výrobcom, 3 programy nastaviteľné užívateľom
  • ochrana proti zamrznutiu
  • možnosť dočasnej zmeny programom nastavenej teploty
  • užívateľom nastaviteľný rozptyl nastavenej teploty
  • užívateľom nastaviteľná voľba ovládania vykurovacieho / chladiaceho režimu
  • tenký dizajn pre jednoduché umiestnenie na stenu

 

ŠPECIFIKÁCIA:
Spínaná záťaž: kontakt s napätím 230 V AC alebo beznapäťové 5 A pre odporové zaťaženie;
3 A pre indukčné zaťaženie
Presnosť hodín: ± 60 sekúnd / mesiac
Meranie teploty: 0 °C až 40 °C v rozlíšení 0,2 °C; presnosť ± 1 °C pri 20 °C
Nastavenie teploty: 7 °C až 30 °C v stupňoch po 0,2 °C
Rozptyl: 0,4; 0,8; 1,4 alebo 1,8 °C
Doba cyklu klimatizácie: 3 minúty
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C
Napájanie: 2 AA (LR6) batérie (súčasťou dodávky)
Rozmery: 116 x 100

Váha: 220 g

 

Umiestnenie termostatu
Umiestnenie termostatu výrazne ovplyvňuje jeho funkciu. Zvoľte miesto, kde sa najčastejšie zdržujú členovia rodiny,
najlepšie na vnútornej stene, kde vzduch voľne cirkuluje a kde nedopadá priame slnečné žiarenie. Termostat neumiestňujte
ani do blízkosti tepelných zdrojov (televízorov, radiátorov, chladničiek) alebo do blízkosti dverí (z dôvodu
častých otrasov). Pokiaľ nedodržíte tieto odporúčania, nebude teplotu v miestnosti udržiavať správne.

Pri výmene batérií:
1. Vypnite prívod prúdu a odstráňte zadný kryt termostatu.
2. Nahraďte pôvodné batérie novými alkalickými typu AA, nepoužívajte dobíjacie batérie.
4. Nasaďte späť zadný kryt.
5. Stlačte raz tlačidlo RESET a potom obnovte prívod prúdu.
Nastavenie hodín
1. Stlačte tlačidlo pre nastavenie dňa a času. Indikátor dňa (číslo 1-7) bliká.
2. Tlačidlom alebo nastavte číslo príslušného dňa.
3. Stlačte tlačidlo a tlačidlami alebo nastavte hodiny. Podržanie tlačidiel urýchli nastavovanie.
4. Stlačte tlačidlo a tlačidlami alebo nastavte minúty. Podržanie tlačidiel urýchli nastavovanie.
5. Stlačte tlačidlo pre návrat do operačného režimu. Pokiaľ nie je stlačené žiadne tlačidlo po dobu 10 sekúnd,
vráti sa jednotka do operačného režimu automaticky.
Nastavenie kontrolnej teploty
1. Tlačidlom NASTAVENIE TEPLOTY zobrazte nastavenie teploty.
2. Stlačte tlačidlo pre prepínanie medzi úsporným a komfortným režimom.
3. Tlačidlom alebo zvýšte/ znížte nastavenie teploty v krokoch po 0,2°C.
4. Tlačidlom NASTAVENIE TEPLOTY uložte nastavenú teplotu. Pokiaľ nie je stlačené žiadne tlačidlo po dobu 10
sekúnd, vráti sa jednotka do operačného režimu automaticky.
Prednastavenie komfortného režimu je 21°C pre vykurovací systém a 23°C pre klimatizáciu.
Úsporný režim je 18°C pre vykurovací systém a 26°C pre klimatizáciu. Hodnoty je možné nastaviť podľa potreby.