Bezdrôtový domový zvonček 98080S

15.00

Bezdrôtový domový zvonček 98080S je určený k trvalému pripojeniu k elektrickej sieti o napätí 230 V. Prenos medzi tlačidlom a zvončekom je zabezpečný pomocou rádiových vĺn

  • rádiové vlny na kmitočte 433 MHz, dosah až 60 m vo voľnom priestore

Na sklade dodanie 1-2 pracovné dni

Katalógové číslo: *P5705 Kategórie:

Popis

Špecifikácia:

  • tlačidlo zvončeka: napájanie 1 x 12V, krytie IP44, zvonček: napájanie 230V
  • 1 melódia
  • Spôsob prenosu: bezdrôtový zvonček
  • Dosah snímača: 60 m
  • Napájanie hlavnej jednotky: 230V
  • Napájanie tlačidla: 1x 12V (A23) je súčasťou dodávky
  • Možnosť pridať ďalšie tlačidlo: áno
  • Spôsob párovania: self-learning
  • Optická signalizácia: áno

Tlačítko zvončeku (vysielač)
1. V spodnej časti tlačítka je skrutka. Pomocou vhodného skrutkovača ju povoľte
a vytiahnite. Potom zložte kryt. Otvorte kryt batériového priestoru.
Vložte batériu12V, typ A23. Dbajte na správnu polaritu vkladanej batérie
podľa nákresu pod kontaktmi,
2. Zadný kryt slúži ako držiak pre pripevnenie pomocou dvoch skrutiek
na stenu (skrutky nie sú súčasťou dodávky). Druhá možnosť je pripevnenie
pomocí obojstrannej lepiacej pásky(nie je súčasťou dodávky). Pred
montážou si vždy vyskúšajte, či súprava bude na vami vybranom mieste
spoľahlivo a bezproblémovo fungovať. Aj keď je tlačítko odolné voči poveternostným
vplyvom, je lepšie využiť vhodnú polohu tak, aby tlačítko
bolo chránené, napr. umiestenie vo výklenku.
3. Tlačítko zostavte tak, že ho vložíte do zadnej časti krytu a skrutkovačom
pritiahnete.
4. Zvonenie sa vykoná stlačením koliečka so symbolom noty. Zároveň sa rozsvieti
červená LED dióda, ktorá ukazuje, že tlačítko vyslalo rádiový signál.
5. Ak sa červená kontrolka na tlačítku nerozsvecuje, je batéria slabá a je nutné
ju vymeniť. Batérie v tlačítku vydržia jeden rok prevádzky. Doba sa môže
meniť, podľa intenzity a podmienok používania.
Dôležité upozornenie:
Tlačítko (vysielač) možno bezproblémovo umiestniť na drevo alebo tehlové
steny. Nikdy neumiestňujte tlačítko priamo na kovové predmety alebo materiály,
ktoré kov obsahujú. Vysielač by nemusel správne fungovať.
Popis uvedenia do činnosti
1. Pripojte zvonček k elektrickej sieti. Na prednej strane zvončeka sa trvale
rozsvieti zelená kontrolka (LED dióda) a ozve sa raz zvonenie, zvonček
je pripravený na párovanie.
2. Na tlačidle (vysielači) stlačte tlačidlo zvonenia, zaznie melódia, dôjde
ku spárovaniu.
3. Pre spárovanie ďalších tlačidiel zopakujte postup podľa bodu 2.
4. Párovanie tlačidiel možno vykonať najneskôr do 25 sekúnd od zasunutia
zvončeka do zásuvky.
5. Ak chcete spárovať ďalšie tlačidlá neskôr, postupujte podľa bodu 1 a 2.
6. Takto môžete postupne spárovať maximálne 8 tlačidiel.
Poznámka:
Ak napárujete ďalšie tlačidlo (9. v poradí atď.), bude pamäť prvých tlačidiel
automaticky zostupne vymazaná.
7. Dosah vysielania je 60 m vo voľnom priestore a bez elektromagnetického
rušenia. Tento dosah je ovplyvnený miestnymi podmienkami, napríklad
počtom stien, cez ktoré musí prejsť, kovovými zárubňami dverí a inými
prvkami, ktoré majú vplyv na prenos rádiového signálu (prítomnosť iných
rádiových prostriedkov, pracujúcich na podobnom kmitočte ako sú bezdrôtové
teplomery, ovládače vrat apod.). Dosah vysielaní môže vplyvom
týchto faktorov rapidne poklesnúť.
8. domáci zvonček má prepínač, ktorým možno nastaviť tri rôzne druhy
prevádzky:
a) iba zvuková signalizácia
b) iba svetelná signalizácia (intenzívne blikanie po dobu cca 5sec)
c) zvuková a svetelná signalizácia

9. Zvonček je určený len pre vnútorné použitie. Pri prevádzke musí byť
umiestnený v zásuvke tak, aby bol okolo neho voľný priestor a bol vždy
prístupný.
Vymazanie pamäte spárovaných tlačidiel
• Zložte zadnú časť krytu tlačidla.
• Nastavte zvonček do režimu párovania – podľa typu zvončeka vyberte
batérie a znova ich vložte alebo odpojte zvonček zo siete 230 V a znovu
pripojte.
• Do 25 sekúnd stlačte tlačidlo S2 v zadnej časti tlačidla (vysielača).
• Zaznie melódia – pamäť všetkých spárovaných tlačidiel sa vymaže.
Riešenie problémov
Zvonček nezvoní
• zvonček môže byť mimo daný dosah
– upravte vzdialenosť medzi jednotkami (tlačítko zvončeku a domový
zvonček), rozsah môže byť ovplyvnený miestnymi podmienkami
• vybitá batéria v tlačítku zvončeka (vysielač)
– vymeňte batériu a dbajte na správnu polaritu vkladanej batérie
• domový zvonček nemá napájanie
– skontrolujte, či domový zvonček je správne zasunutý v sieťovej zásuvke
alebo či nie je vypnutý prúd
Dôležité upozornenie:
Bezdrôtový digitálny domový zvonček je citlivé elektronické zariadenie,
preto je nutné dodržiavať nasledujúce opatrenie:
• zvonček (prijímač) je určený len pre vnútorné použitie a suché
priestory
• raz za čas skontrolujte činnosť tlačítka zvončeku (vysielača)
a včas vymeňte batériu. Používajte iba kvalitnú alkalickú batériu
predpísaných parametroch
• tlačítko zvončeku (vysielača) nikdy neumiestňujte na kovové podklady
a umelohmotné konštrukcie okien a dverí, ktoré obsahujú kovový rám
• ak nepoužívate zvonček dlhšiu dobu, vyberte batériu z tlačítka zvončeka
• nevystavujte tlačítko a zvonček nadmerným otrasom a úderom
• nevystavujte tlačítko a zvonček nadmernej teplote a priamemu slnečnému
svitu alebo vlhkosti
• pri čistení domového zvončeka je nutné ho odpojiť od elektrickej siete
vytiahnutím zo zásuvky
• pre čistenie použite jemnú navlhčenú handričku s trochou saponátu,
nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadla