Domový bezdrôtový zvonček čierny N-698

16.30

Súpravu tvorí tlačidlo zvončeka (vysielač) a domáci zvonček (prijímač).

Zvonček je určený k trvalému pripojeniu k elektrickej sieti s napätím 230V AC/50 Hz.

Prenos medzi tlačidlom a zvončekom sprostredkovávajú rádiové vlny na frekvencii 433,92 MHz.

Dosah závisí na miestnych podmienkach a je až 100 m vo voľnom priestore bez rušenia.

Nie je na sklade

Katalógové číslo: *P5719 Kategórie:

Popis

 • set obsahuje domáci zvonček (prijímač) a tlačidlo zvončeka (vysielač)
 • prenos na frekvencii 433,92 MHz
 • dosah až 100 m vo voľnom priestore
 • počet melódií: 32
 • možnosť regulácie hlasitosti (3 úrovne)
 • optická signalizácia zvonenia na tlačidle
 • vodeodolné tlačidlo
 • napájanie zvončeka: 230V ~ / 50Hz
 • napájanie tlačidla: 1x 12V (A23) (súčasťou dodávky)
 • rozmery zvončeka: 55 x 111 x 25 mm, 76 g (bez batérie)
 • rozmery tlačidla: 87 x 18 x 32 mm, 27 g (bez batérie)
 • predajný obal: 1 ks, blister
 • zvonček má tzv. funkciu „self-learning“ – tlačidlo má schopnosť vygenerovať vlastný párovací kód, ktorý zvonček potom prijme a uloží si ho do pamäte, zostavu tak možno rozširovať doplnkovými tlačidlami (max.5)
 • vďaka funkcii „self-learning“ sa tiež neovplyvňujú susedné zvončeky
spôsob prenosu bezdrôtový zvonček
napájanie hlavnej jednotky 230 V
možnosť pridať ďalšie tlačidlo
optická signalizácia na zvončeku nie
optická signalizácia na tlačidle áno
dosah tlačidla 100 m
počet melódií 32
spôsob párovania self-learning
napájanie tlačidla 1× 12 V A23 (súčasťou balenia)
prenosová frekvencia 433 MHz
regulácia hlasitosti áno, 3 úrovne
farba čierna
vodeodolné tlačidlo áno
predajný obal 1 ks, blister

Starostlivosť a údržba

Bezdrôtový digitálny domový zvonček je citlivé elektronické zariadenie, preto dodržujte nasledujúce opatrenia:

• Zvonček (prijímač) je určený len pre vnútorné použitie v suchých priestoroch.

• Zvonček musí byť umiestnený na dobre prístupnom mieste pre ľahkú manipuláciu a odpojenie.

• Občas skontrolujte činnosť tlačidla zvončeka a včas vymeňte batériu. Používajte iba kvalitnú alkalickú batériu v predpísaných parametroch.

• Ak nepoužívate zvonček dlhšiu dobu, vyberte batériu z tlačidla zvončeka.

• Nevystavujte tlačidlo a zvonček nadmerným otrasom a úderom.

• Nevystavujte tlačidlo a zvonček nadmernej teplote a priamemu slnečnému svitu alebo vlhkosti.

• Pri čistení domového zvončeka je nutné ho odpojiť od elektrickej siete vytiahnutím zo zásuvky.

• Na čistenie použite jemne navlhčenú handričku s trochou saponátu, nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.

Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruovaní ohľadne použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú s prístrojom hrať.

 

 

Uvedenie do prevádzky

Tlačidlo zvončeka (vysielač)

1. Odstráňte zadný kryt otvorom v spodnej časti tlačidla (OPEN) pomocou skrutkovača. Vložte do tlačidla 12V batériu. Dbajte na správnu polaritu vkladanej batérie.

2. Pripevnite zadný kryt, ktorý slúži ako držiak, dvoma skrutkami (nie sú súčasťou dodávky) na stenu. Možno ho tiež pripevniť pomocou obojstrannej lepiacej pásky. Pred montážou vyskúšajte, či súprava na vybranom mieste spoľahlivo funguje. Je vhodné vybrať polohu tlačidlá tak, aby bolo tlačidlo chránené, napr. umiestnením vo výklenku.

3. Tlačidlo zostavte tak, že prednú časť nasadíte na zadný kryt a zaklapnete.

4. Napíšte meno na štítok pod priehľadným krytom v dolnej časti tlačidla. Kryt odstráňte miernym vytiahnutím. Poznámka: Tlačidlo zvončeka (vysielač) možno bezproblémovo umiestniť na drevo alebo tehlové steny. Nikdy však tlačidlo neumiestňujte priamo na kovové predmety alebo materiály, ktoré kov obsahujú, napr. na umelohmotné konštrukcie okien a dverí, ktoré obsahujú kovový rám. Vysielač by nemusel správne fungovať.

 

Párovanie tlačidla so zvončekom

1. Zasuňte zvonček do zásuvky 230 V AC/50 Hz.

2. Na zvončeku stlačte dlhšie tlačidlo hlasitosti, počkajte 5 sekúnd kým nezaznie melódia.

3. Do 5 sekúnd od začiatku zaznenia melódie stlačte tlačidlo zvončeka. Melódia znovu zaznie – tlačidlo je spárované so zvončekom.

4. Takto môžete postupne spárovať maximálne 5 tlačidiel. Vymazanie pamäte naparovaných tlačidiel Stlačte dlhšie tlačidlo hlasitosti na zvončeku kým nezaznie melódia. Do 5 sekúnd od začiatku prehrávania melódie stlačte znovu tlačidlo hlasitosti – znova zaznie melódia. Bude vymazaná pamäť všetkých naparovaných tlačidiel.

Voľba vyzváňacie melódie, nastavenie hlasitosti zvonenia

Stlačte opakovane tlačidlo B, pri každom stlačení bude nastavená iná úroveň hlasitosti v rozmedzí 1/2/3.

1 – najtichšia úroveň,

2 – stredná úroveň,

3 – najhlasnejšia úroveň.

Zmenu melódie zvonenia je možné vykonať kedykoľvek. Stlačte opakovane tlačidlo A, bude nastavená posledná prehraná melódia.

Poznámka: 1. Zvonček je určený len pre vnútorné použitie. Pri prevádzke musí byť umiestnený v elektrickej zásuvke 230 V AC/50 Hz tak, aby bol okolo neho voľný priestor a bol vždy prístupný.

2. Dosah vysielania (max. 100 m) je ovplyvnený miestnymi podmienkami, napríklad počtom stien, cez ktoré musí signál prejsť, kovovými zárubňami dverí a inými prvkami, ktoré majú vplyv na prenos rádiového signálu (prítomnosť iných rádiových prostriedkov pracujúcich na podobnom kmitočte, napr. bezdrôtové teplomery, ovládače brán apod.).

Dosah vysielania môže vplyvom týchto faktorov rapídne poklesnúť.

Riešenie problémov

Zvonček nezvoní: • Zvonček môže byť mimo daný dosah– Upravte vzdialenosť medzi tlačidlom zvončeka a domovým zvončekom, dosah môže byť ovplyvnený miestnymi podmienkami.

• V tlačidle zvončeka môže byť vybitá batéria. – Vymeňte batériu, pri tom dbajte na správnu polaritu vkladanej batérie.

• Domový zvonček nemá napájanie. – Skontrolujte, či je domový zvonček správne zasunutý v sieťovej zásuvke alebo či nie je vypnutý prúd respektíve vypnutý istiaci prvok vetvy (poistka, istič).