Biely bezdrôtový domový zvonček 838W

21.00

Set obsahuje domáci zvonček (prijímač) a tlačidlo zvončeka (vysielač)

domáci zvonček je určený na trvalé pripojenie k elektrickej sieti o napätí 230V ~ / 50Hz
prenos na frekvencii 433 MHz

Na sklade dodanie 1-2 pracovné dni

Katalógové číslo: *P5718W Kategórie:

Popis

Špecifikácia:

 

 • dosah až 120 m vo voľnom priestore
 • počet melódií: 52
 • možnosť regulácie hlasitosti (4 úrovne)
 • tlačidlo so zvončekom je automaticky spárované z výroby
 • nemožno dokúpiť náhradné tlačidlo
 • optická signalizácia zvonenia na tlačidle aj zvončeku
 • napájanie zvončeka: 230V ~ / 50Hz
 • napájanie tlačidla: 1x 12V (A23) (súčasťou dodávky)
 • Spôsob prenosu :bezdrôtový zvonček
 • Napájanie hlavnej jednotky: 230V
 • Napájanie tlačidla: 1x 12V (A23) je súčasťou dodávky
 • Prenosová frekvencia: 433 MHz
 • Možnosť pridať ďalšie tlačidlo : nie
 • Spôsob párovania: spárované z výroby
 • Optická signalizácia :áno

Uvedenie do prevádzky
Tlačidlo zvončeka (vysielač)
1. Odstráňte predný kryt otvorom v hornej časti tlačidla pomocou
skrutkovača. Vložte do tlačidla 12V batériu. Dbajte na správnu
polaritu vkladanej batérie.
2. Pripevnite zadný kryt, ktorý slúži ako držiak, dvoma skrutkami
(nie sú súčasťou dodávky) na stenu. Možno ho tiež pripevniť pomocou
obojstrannej lepiacej pásky. Pred montážou vyskúšajte,
či súprava na vybranom mieste spoľahlivo funguje. Je vhodné
vybrať polohu tlačidlá tak, aby bolo tlačidlo chránené, napr.
umiestnením vo výklenku.
3. Tlačidlo zostavte tak, že prednú časť nasadíte na zadný kryt a
zaklapnete.
4. Napíšte meno na štítok pod priehľadným krytom v dolnej časti
tlačidla. Kryt odstráňte miernym vytiahnutím.
Poznámka: Tlačidlo zvončeka (vysielač) možno bezproblémovo umiestniť
na drevo alebo tehlové steny. Nikdy však tlačidlo neumiestňujte
priamo na kovové predmety alebo materiály, ktoré kov obsahujú, napr.
na umelohmotné konštrukcie okien a dverí, ktoré obsahujú kovový rám.
Vysielač by nemusel správne fungovať.
Domáci zvonček (prijímač)
1. Zasuňte zvonček do zásuvky 230 V AC/50 Hz, stlačte tlačidlo
zvonenia na vysielači.
2. Na tlačidle blikne modrá LED dióda a zaznie melódia – zvonenie
je sprevádzané optickou signalizáciou na zvončeku.
3. Zvonček je spárovaný s tlačidlom.
Voľba vyzváňacej melódie, nastavenie hlasitosti
zvonenia
Stlačte opakovane tlačidlo A, pri každom stlačení zaznie melódia
v inej úrovni hlasitosti.
Bude nastavená úroveň poslednej prehranej melódie.
Zmenu melódie zvonenia je možné vykonať kedykoľvek.
Stlačte opakovane tlačidlo B, bude nastavená posledná prehraná
melódia.

Zvonček je určený len pre vnútorné použitie. Pri prevádzke musí
byť umiestnený v elektrickej zásuvke 230 V AC/50 Hz tak, aby
bol okolo neho voľný priestor a bol vždy prístupný.
Dosah vysielania (max. 120 m) je ovplyvnený miestnymi 5
podmienkami, napríklad počtom stien, cez ktoré musí signál
prejsť, kovovými zárubňami dverí a inými prvkami, ktoré majú
vplyv na prenos rádiového signálu (prítomnosť iných rádiových
prostriedkov pracujúcich na podobnom kmitočte, napr. bezdrô-
tové teplomery, ovládače brán apod.). Dosah vysielania môže
vplyvom týchto faktorov rapídne poklesnúť.
Riešenie problémov
Zvonček nezvoní:
• Zvonček môže byť mimo daný dosah.
Upravte vzdialenosť medzi tlačidlom zvončeka a domovým
zvončekom, dosah môže byť ovplyvnený miestnymi podmienkami.
• V tlačidle zvončeka môže byť vybitá batéria.
Vymeňte batériu, pri tom dbajte na správnu polaritu vkladanej
batérie.
• Domový zvonček nemá napájanie.
Skontrolujte, či je domový zvonček správne zasunutý v sieťovej
zásuvke alebo či nie je vypnutý prúd, respektíve vypnutý istiaci
prvok vetvy (poistka, istič).
Starostlivosť a údržba
Bezdrôtový digitálny domový zvonček je citlivé elektronické zariadenie,
preto dodržujte nasledujúce opatrenia:
• Zvonček (prijímač) je určený len pre vnútorné použitie v suchých
priestoroch.
• Zvonček musí byť umiestnený na dobre prístupnom mieste pre
ľahkú manipuláciu a odpojenie.
• Občas skontrolujte činnosť tlačidla zvončeka a včas vymeňte
batériu. Používajte iba kvalitnú alkalickú batériu v predpísaných
parametroch.
• Ak nepoužívate zvonček dlhšiu dobu, vyberte batériu z tlačidla
zvončeka.
• Nevystavujte tlačidlo a zvonček nadmerným otrasom a úderom.
• Nevystavujte tlačidlo a zvonček nadmernej teplote a priamemu
slnečnému svitu alebo vlhkosti.
• Pri čistení domového zvončeka je nutné ho odpojiť od elektrickej
siete vytiahnutím zo zásuvky.
• Na čistenie použite jemne navlhčenú handričku s trochou
saponátu, nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo
rozpúšťadlá.