teplota_digitalny-termostat

Návod pre digitálny termostat s čidlom V10.1

Veľmi užitočný termostat, ktorý v ocenili hlavne chovatelia. Ďalšie využitie termostatu je pre spínanie a reguláciu mrazenia, chladenie alebo ohrievanie vody, solárne systémy,pohony, ovládanie pohonov a motorov,čerpadiel,kotlov, bojlere a pod. 

Popis termostatu s  čidlom V10.1

Dokáže prepínať medzi módmi pre chladenie a pre zohrievanie.Na termostate sa dá nastaviť presná teplotná hodnota, skalibrovať, nastaviť oneskorený nábeh chladenia. Obsahuje  alarm, keď teplota presiahne nastavenia, alebo pri zlyhaní senzora.

Termostat obsahuje jedno spínacie relé, ktoré uzatvára elektrický obvod. Chladenie alebo zohrievanie sa dá zmeniť cez menu.

Rozmery termostatu čidlom V10.1:

Rozmery prednej časermostatu čidlom V10.1ti termostatu, kde sa nachádza displej sú : 75mm x 34.5m

Odporúčaný výrez do panelu je 71x29mm

Celkové rozmery sú 75 x 34.5 x 85

Dĺžka káblu je 1m aj so senzorom

Poznámka: termostat je  zabudovateľný do panelu, pri príprave panelu treba myslieť na elektrické pripojenie.teplota_digitalny-termostatParametre termostatu čidlom V10.1:

Teplotný rozsah: -50°C ~ +110°C

Možnosť nastavenia teploty v krokoch po 0.1°C

Možnosť nastavenia hysterézie po 0.1°C

Zobrazovanie hodnoty v desatinách: 0.1°C

Presnosť: ±0.3°C (-20°C~70°C)

Zdroj : 230V Striedavé napätie, 50/60Hz

Spotreba elektrickej energie: Menej ako 3W

Relé maximálny prúd: 10A 240V pre chladenie aj pre ohrievanie

Poznámka: Teplotný rozsah  -50°C +110°C

 

Schéma zapojenia termostatuV10.1

termostat zapojenie schema2

Na relé termostatu sa dá pripojiť ohrievacia špirála, motor, keramický ohrievač.

Kontakty 1 a 2 sú pre relé

Kontakty 3 a 4 sú pre napájanie fázu a nulový vodič 230V

Kontakty 5 a 6 sú pre továrenské nastavenia, termostat je blokovaný skratovaním tohoto obvodu. Užívateľ ich nemôže modifikovať.

Kontakty 7 a 8 sú pre teplotné čidlo

 

komplet zapojenie termostatu

Príklad celkového systému termostat reguluje keramický ohrievač , po dosiahnutí cielovej teploty vypne relé a elektrický prúd prestane tiecť do ohrievača , pri poklese teploty zasa zapne relé a ohrievač začne ohrievať na nastavenú teplou

Príklad práce s termostatom

Ak nastavím v móde pre zohrievanie (nastavenie v HC menu na H) cieľovú teplotu na 40°C a “d” hodnotu (hysteréziu) na 10°C, tak relé spojí obvod. Ak teplota na snímači klesne o 10°C (cieľová teplota mínus d hodnota 10°C), výsledkom je, že relé spojí obvod pri 30°C a znovu rozpojí obvod pri 40°C.

Pre mód chladenia je práca podobná. Menu HC nastavíte C ako cooling, to znamená chladenie teplotu nastavím na 40°C a d hodnotu dám 10 stupňov. Tak termostat zapne relé na 50°C a vypne ho keď teplota klesne na 40°C.čidlo termostatu
Čidlo termostatu je umiestnené v kovom obale

Ovládanie a nastavenie termostatu:

Ak je termostat zapnutý stlačením tlačidla RST na 3 sekundy sa termostat vypne.

Nastavenie teploty

Teplotu môžete nastaviť v rozsahu -50℃ po 110℃ v krokoch po 0.1℃

Stlačením tlačidla SET na termostate sa dostanem do menu kde sa pohybujem šipkami ▲ alebo ▼ tiež sa využívajú ako tlačidla pre “hľadanie” – nastavenie teploty alebo inej hodnoty. Ak ich podržím jedno tlačítko (bud šípku hore alebo šípku dole) na tri sekundy, tak sa číslice budú meniť rýchlejšie. SET tlačidlo použijem pre výstup z nastavenia.

▲: šípka hore

▼: šípka dolu

Stlačením klávesy SET na 3 sekundy sa dostanem do nastavení pre termostat, šipkami ▲ alebo ▼ sa pohybujem v možnostiach nastavenia termostatu. Pri cieľovej možnosti v menu treba znovu stačiť tlačidlo SET a znovu šipkami ▲ alebo ▼ vybrať žiadanú hodnotu po jej nastavení stlačím RST tlačítko.

Led pre signalizáciu chodu (WORK)

Led sú umiestnené na ľavej strane displeja a sú ako indikátor chodu pre chladenie a zohrievanie (ak svieti led pri work) Ak svieti led pri SET nápise znamená to, že som v nastaveniach pre termostat.

Nastavenia ohrevu a chladenia

Stlačením „SET“ tlačidla na sekundy sa mi zobrazí menu a vyberiem HC kód. Potvrdím ho stlačením SET tlačidla. Potom mi termostat dá na výber dva módy H alebo C (ohrievanie alebo chladenie) ▲” šipkami“▼ vyberiem hodnotu na ktorú chcem termostat nastaviť.

Funkcia hysterézie:

Hysterézne limity sú maximálny interval medzi otvorením a státim, minimálny interval je 0.1℃ , maximálny interval je 15℃.

Nastavenie hysterézie 

Stlaním SET tlačidla na 3 sekundy vstúpim do menu, kde šipkami vyberiem možnosť “d” a znovu stlačím SET tlačidlo , potom šipkami vyberiem hodnotu.Hysteréziu možete nastaviť po 0.1℃ krokoch , minimálna hodnota hysterézie je 0.1℃

Kalibrácia teploty na termostate:

Ak by sa vyskytla nezrovnalosť medzi meranou teplotou a teplotou ktorú ukazuje termostat treba využiť funkciu kalibrácie. Avšak predtým než pristúpite ku kalibrácii termostatu viacerými meraniami, zaznamenajte odchýlku v žiadanom rozsahu teplôt. Pri kalibrácii sa dajú použiť záporné a kladné hodnoty a samozrejme 0.

Nastavenie pre kalibráciu:

Po stlačení SET tlačidla na 3 sekundy vstúpim do nastavení termostatu , zvolím CA funkciu kde šipkami ▲ alebo▼ vyberiem či teplotu termostatu skalibrujem smerom na dol alebo naopak hore .

Názorný návod ako skalibrovať termostat:

Ak teplota na čidle je 25 ℃ a termostat aj reálne ukazuje 25 ℃ tak hodnota CA je 0 , ak chcem aby ukazoval 26 ℃ tak nastavím CA 1.Pre 24 ℃ zasa -1. Je to výborná funkcia pre objekty, kde sa nedá dať priamo čidlo a teplota je odhadovaná.

Funkcia spomaleného štartu

V chladiacom mode ako prvé sa termostat zapne a keď zmeria hodnotu alebo hysteréziu + hodnotu. Je odporúčaná funkcia pre zariadenia, ktoré obsahujú kompresor.

Nastavenie oneskorenia termostatu

Stlačením SET tlačidla sa dostanete  do menu a zvolte „PT“ znovu stlačte SET a šipkami “▲ “alebo“▼” navolte požadovaný parameter.

Funkcia horný a dolný limit termostatu

Nastavenie HS a LS limitu pre kontrolu termostatu

HS limit nastavíte na + 15℃ a LS dolný limit na -10℃ teplotu termostatu budete môcť voliť iba v tomto rozsahu. Pre iný rozsah treba najprv zmeniť hodnoty HS a LS

Ako nastaviť horný a dolný limit teplôt:

Stlačte tlačítko SET vybrať LS alebo HS znovu stlačiť tlačítko SET a šipkami “▲” alebo “▼” vyberiem hodnoty

Napríklad horný a dolný limit používajte pri učení rozsahu kontroly teploty

LS je 10 a horný HS je 20 stlačením tlačítka SET môžete navoliť len v rozsahu 10 a 20

 

◆ Návod  – Kódy do menu termostatu

Symboly

Detaily

Rozsah

Nastavenie výrobcu

Jednotky

HC

Ohrievanie/ chladenie

H/C

H

D

Hysterezia

0.1~15

5

LS

Dolný limit

-50~110

-50

HS

Horný limit

-50~110

110

CA

Kalibrácia teploty

-5~+5

0

PT

Spomalený štart

0~10

1

Minuty

 

Ak nastavíte teplotu pre ohrev na 30 stupňov a hodnota funkcie „d“ je 1 tak termostat sa znovu zapne ak teplota klesne na 29 stupňov ak vo funkcie „d“ nastavím 2 tak termostat znovu zapne ak teplota klesne na 28 stupňov. Pri termostate s čidlom V 10.1  je možné hystéréziu riadiť po 0.1 C čo umožnuje maximálne presné zopínanie relé.

 

 

Video k termostatu :