12V Hobby elektronický termostat s NTC čidlom -50 + 110C

€14.00

Elektronický termostat so širokými možnosťami využitia vďaka množstvu funkcií
Pracovné módy termostatu: chladenie/ ohrievanie
Teplotný rozsah :-50-110 ℃
Teplotné rozlíšenie: 0.1℃,v rozsahu  -9.9~99.9, ak je teplota iná ako v tomto rozsahu je rozlíšenie 1℃
Krokovanie pri nastavení teploty 0.1 ℃
Presnosť hysterérzie: 0.1℃

Katalógové číslo: 00200. Kategórie: .

Bližšie informácie

Šikovný  elektronický termostat so širokými možnosťami využitia vďaka množstvu funkcií. Nastavenia ho dovoľujú využiť  pre spínanie chladiacich i ohrievacich zariadení, obehových čerpadiel kúrenia / chladenia. Teplotu je možné voliť si 0.1°C v rozsahu – 9.9  do + 99.9 °C v iných rozsahoch je možné teplotu navoliť v 1°C krokoch. Termostat umožňuje kalibráciu pre vyššiu presnosť. Oneskorenie vzopnutia relé, nastavenie horných a dolných limitov pre kontrolu teploty. Nastavenie hysterézie od 0.1°C po 0.1°C krokoch. Termostat je dodávaný spolu s vodotesným NTC čidlom s dĺžkou 30 cm.

 

Parametre hobby elektronického termostatu :

Rozmery: 48 x 40 mm
Pracovné módy termostatu: chladenie/ ohrievanie
Teplotný rozsah :-50+110 °C
Teplotné rozlíšenie: 0.1°C v rozsahu  -9.9~+99.9, ak je teplota iná ako v tomto rozsahu je rozlíšenie 1°C
Krokovanie pri nastavení teploty 0.1 °C
Presnosť hysterérzie: 0.1°C
Obnovovacia frekvencia 2 x za sekundu
Ochrana proti vysokej teplote 0+110°C
Napájanie: jednosmerné napätie 12V
Spotreba elektrického prúdu: ≤ 35 mA, Ak relé zopne tak ≤ 65mA
Výstup: 10 A spínacie relé
Typ čidla: NTC (10K) vodotesné čidlo

Návod pre termostat 12VNávod k hobby elektronickému termostatu :

Návod_hobby termostat pdf

Napájanie +-12 jednosmerné napätie svorky +12 V (kladný pól) GND (záporný pól)

Tlačidlo SET pre nastavenie teploty a funkcií

Dve tlačidlá + – pre ovládanie termostatu

Nastavenie teploty termostatu:

Pre nastavenie teploty použite krátke stlačenie tlačidla”Set” a s tlačidlami +- zvoľte žiadanú teplotu

Vstup do menu funkcií termostatu :

Dlhé stlačenie tlačidla “SET” a tlačidla  vyberanie funkcií pre termostat, pre vybranie funkcie stlačte znovu tlačítko SET

Popis nastavenia funkcií termostatu:

P0 – Ohrievanie alebo Chladenie. H – ohrievanie, termostat zapne relé v móde pre ohrievanie, kým teplota nedosiahne žiadanú teplotu, potom dá povel na vypnutie relé. C – chladenie, termostat zapne relé v móde pre chladenie, kým teplota neklesne na žiadanú hodnotu, potom dá povel na vypnutie relé.

P1-hysterézia, hodnota o koľko môže stúpnuť alebo klesnúť teplota pre opätovné zopnutie relé termostatu. Ak je termostat nastavený pre ohrievanie napríklad na hodnotu 25 °C a hodnota pre hysteréziu je 5°C, tak termostat znovu rozopne relé až keď teplota vystúpa na 30°C (nastavená hodnota 25°C + hysterézia 5°C = 30°C). Maximálna nastaviteľná hysterézia 0.1°C až 15°C.

P-2-3  horná a dolná hranica, nastavenie ochranných limitov termostatu pre nastavenie vlhkosti, príklad ak HS a LS zvolíte 70°C a 40°C tak po stlačení tlačidla set termostat dovolí nastaviť žiadanú teplotu iba v tomto rozsahu 70°C až 40°C (štandartne na termostate je nastavené -50 až +100°C)

P4- Kalibrácia – funkcia na dostavenie presnosti termostatu, ak je CA hodnota +1 termostat bude ukazovať teplotu o 1°C vyššiu. Ak je hodnota -1 tak bude ukazovať hodnotu o 1°C nižšiu. Rozsah kalibrácie termostatu -7°C +7°C

P5 – oneskorený nábeh – časová funkcia pre oneskorenie vzopnutie relé hodnota 1 znamená, že termostat počká jednu minútu až potom vzopne relé. Čas oneskoreného vzopnutia relé  0-10 minút.

P6- Teplotný alarm – Pri dosiahnutí alarmovej teploty displej začne blikať. Teplotný alarm nastavíte ON- OFF (zapnutý /vypnutý) zadaním šipkami ON aktivujete alarm nasledne zadajte cieľovú teplotnú hodnotu.

 

 

 

Recenzie

Zatiaľ niesú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše recenziu “12V Hobby elektronický termostat s NTC čidlom -50 + 110C”