Hygrostat – návod, schéma zapojenia a popis funkcií

Hygrostat – návod, schéma zapojenia a popis funkcií

Hygrostat – návod, schéma zapojenia a popis funkcií
Hodnotenie

Popis zapojenia a nastavenia jednotlivých funkcií hygrostatu s čidlom pre meranie a reguláciu vlhkosti.

Schéma zapojenia

  •  1-2 Kontakty pre relé, ktoré je v kľudovom stave rozpojené
  • 3-4 Napájanie 220V fáza L a nulový vodič N
  • 5-6-7 Kontakty pre pripojenie čidla pre vlhkosť
  • 8-9 Kontakty pre teplotné NTC čidlo

schema zapojenia hygrostatu el

 

1. Tlačidlo RST slúži na zapnutie / vypnutie hygrostatu.Pre ovládanie stlačte tlačidlo RST 3 sekund

2. Tlačidlo SET slúži na nastavenie žiadanej vlhkosti (krátke stlačenie 1s ) . Dlhé stlačenie tlačidla SET slúži na vyberanie medzi funkciami hygrostatu.

3. Šipky  ▲  ▼ slúžia na ovládanie hygrostatu, nastavenie potrebnej vlhkosti, vyberanie medzi funkciami hygrostatu.

IMG_5563

Nastavenie Hygrostatu – funkcie:

Krátke stlačenie tlačidla SET je pre nastavenie žiadanej vlhkosti (pohyb šipkami ▲  ▼ )

Stačením tlačidla SET po dobu 3 sekúnd  sa dostanete do menu, kde konfigurujete hygrostat pomocou týchto nastavení

HC – Zvlhčovanie alebo Odvlhčovanie.

H – zvlhčovanie, hygrostat zapne relé v móde pre zvlhčovanie, kým vlhkosť nedosiahne  žiadanú vlhkosť, potom dá povel na vypnutie relé.

C – odvlhčovanie, hygrostat zapne relé v móde pre odvlhčovanie, kým vlhkosť neklesne na žiadanú hodnotu, potom dá povel na vypnutie relé.

IMG_5565

 

d-hysterézia,  hodnota o koľko môže stúpnuť alebo klesnúť vlhkosť pre opätovné zopnutie relé hygrostatu. Ak je  hygrostat nastavený pre zvlhčovanie napríklad na hodnotu 80% a hodnota pre hysteréziu je 5, tak zvlhčovač znovu vzopne relé až keď vlhkosť klesne na 75%  (nastavená hodnota 80% – hysterézia 5 = 75%)

 

IMG_5567

 

 

CA- Kalibrácia – funkcia na dostavenie presnosti hygrostatu  ak je CA hodnota +1  hygrostat bude ukazovať vlhkosť  o 1% vyššiu. Ak je hodnota -1 tak bude ukazovať hodnotu o 1% nižšiu.

 

IMG_5570

 

P7 – oneskorený nábeh – časová funkcia pre oneskorenie vzponutie relé  hodnota 1 znamená, že hygrostat počká jednu minútu až potom vzopne relé.

 

IMG_5571

 

 

HS-LS horná a dolná hranica, nastavenie ochranných limitov hygrostatu pre nastavenie vlhkosti príklad  ak HS a LS  zvolíte 70% a 40%  tak po stlačení tlačidla set hygrostat dovolí nastaviť žiadanú vlhkosť iba v tomto rozsahu 70% až 40%

IMG_5569 IMG_5568

 

Min a Max hodnoty pre funkcie hygrostatu

Hysterézia d 1-15%

Kalibrácia CA -5% + 5%

Oneskorenie PT  0-10 Minút

Poznámka: hygrostat slúži na nastavenie reguláciu vlhkosti pre zvlhčovač alebo odvlhčovač v samotnom prístroji nie je v ňom zabudovaný zvlhčovač ani odvhlčovač.

 

Jeden komentár

  1. Dobre že tu pribúdajú články. Málo ktorý eshop tak dobre popíše svoje produkty.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.