EasyTemp 2v1 Panelový termostat a hygrostat s dvomi relé výstupmi

Hodnotenie

EasyTemp je užitočné zariadenie, ak potrebujete kontrolovať a riadiť teplotu aj vlhkosť zároveň. V článku nižšie sa dozviete ako pracuje a ako ho správne nastaviť.Kombinovaný termostat/hygrostat dokáže merať a regulovať teplotu a vlhkosť spolu i odelene: napríklad len teplotu alebo iba vlhkosť , prostredníctvom dvoch oddelených relé. Využiť ho môžete na chladenie, ohrievanie, v kombinácii so zvlhčovaním alebo odvlhčovaním.

Zapojenie  termostatu:

Napájanie je 6-28V DC jednosmerné napätie, môžete použiť 12V DC zdroje.

Výstupy pre Vlhkosť a Teplotu sú oddelené od elektroniky termo/hygrostatu, nevylučuje do nich žiadne napätie. Relé ich spája /rozpája kontakty 1 a 2 (alebo pre vlhkosť 3 a 4) môžete cez ne napojiť zariadenie na 12V i 230V, napríklad odporovú špirálu.

Zakúpiť produkt si môžete tu: EasyTemp 2V1 Termostat Hygrostat s 2x relé -20+60°C/0-100%

Popis ovládania a displeja

Tlačidlo T1 slúži pre nastavenie teploty hysterézie, pri ktorej ma termostat začať ohrievať alebo chladiť.

Tlačidlo T2 slúži pre nastavenie cielovej teploty.

Tlačidlo H1 slúži pre nastavenie teploty hysterézie, pri ktorej má termostat začať zvlhčovať alebo odvlhčovať.

Tlačidlo H2 slúži pre nastavenie cieľovej vlhkosti.

Nastavenie cieľovej hodnoty :

Stlačte tlačidlo po dobu 3 sekúnd, potom môžete meniť hodnoty šípkami, resp. tlačidlami hodnoty pre dané tlačidlo.

Ako zvoliť ohrev alebo chladenie:

Chladiaci mód “C”:

Teplota T1 je vyššia > ako Teplota T2, termostat je v chladiacom móde “C” :

Ak je meraná teplota vyššia alebo rovná ≥ ako teplota nastavená tlačidlom T1, relé bude vzopnuté (červená LED signalizuje chod).

Ak je meraná teplota nižšia alebo rovná  ≤  ako je teplota nastavená tlačidlom T2, relé je vypnuté (červená LED nesvieti).

Ohrievaci mód “H”:

Teplota T1 nižšia  ako Teplota T2, termostat je v ohrievacom móde “H”:

Ak meraná teplota je nižšia ≤ ako teplota T1, termostat vzopne relé  (červená LED signalizuje chod).

Ak meraná teplota je vyššia ≥ ako teplota T2, relé je vypnuté (červená LED nesvieti).

Ako zvoliť zvlhčovanie alebo odvlhčovanie:

Zvlhčovanie mód “E”

Vlhkosť H1 je nižšia < ako vlhkosť H2,  hygrostat je v zvlhčovaciom móde “E”:

Ak je meraná vlhkosť nižšia alebo rovná ≤ H1 vlhkosti relé vzopne (zelená LED signalizuje chod).

AK je meraná vlhkosť vyššia alebo rovná ≥ H2 vlhkosti relé rozopne a zelená LED nesvieti.

Odvlhčovanie mód “D”

Vlhkosť H1 je väčšia > ako  vlhkosť H2 Hygrostat je v odvlhčovacom móde “D”:

Ak je meraná vlhkosť vyššia alebo rovná ≥ ako vlhkosť H1 relé vzopne (zelená LED signalizuje chod).

Ak je meraná vlhkosť nižšia alebo rovná  ≤ ak vlhkosť H2 relé rozopne a zelená LED nesvieti.

EasyTemp 2v1 kalibrácia

Pre kalibráciu teploty a vlhkosti 2 krát rýchlo stlačte tlačidlo T1:

  • Pre výber medzi kalibráciou teploty a vlhkosti stlačte tlačidlo T2.
  • Pre uloženie hodnôt 2 krát rýchlo stlačte tlačidlo T1.
  • Kalibrácia teploty je označená OFE môžete teplotu znižovať a zvyšovať šipkami H1, H2 v rozsahu  -10.0 ~ 10℃ v 0.1℃ Zadaná hodnota sa pripočítava alebo odpočíva od hlavnej teploty.
  • Kalibrácia vlhkosti je označená AH, môžete vlhkosť znižovať a zvyšovať šipkami H1, H2 v rozsahu  -10.0 ~ 10% v 0.1% . Zadaná hodnota sa pripočítava alebo odpočítava od hlavnej vlhkosti.

Deaktivácia Termostatu alebo Hygrostatu:

Ak chcete zariadenie používať len ako termostat, alebo len ako hygrostat, obe relé (pre obe funkcie ) sa dajú jednotlivo deaktivovať:

  • Deaktivácia termostatu: 1 krát stlačte tlačidlo T2, na displeji sa objaví OFF, ktoré sa uloží, keď je funkcia termostatu deaktivovaná. Pri teplote znak ℃ bliká, aktivujte znovu 1 krát stlačením tlačidla T2.
  • Deaktivácia hygrostatu: 1 krát stlačte tlačidlo H2, na displeji sa objaví OFF, ktoré sa uloží, keď je funkcia hygrostatu deaktivovaná pri vlhkosti  znak % bliká , aktivujte znovu 1 krát stlačením tlačidla H2.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Designed using Creattica. Powered by WordPress.