Bezkontaktné meranie DC prúdu kliešťovým multimetrom

Bezkontaktné meranie DC prúdu kliešťovým multimetrom

Bezkontaktné meranie DC prúdu kliešťovým multimetrom
Hodnotenie

V článok vám priblíži užitočný kliešťový multimeter ktorý dokáže zmerať DC jednosmerný prúd iné veličiny.

Praxi nájdete obvody s jednosmerný prúdom ktoré nemôžete rozpojiť ,alebo nimi preteká veľký prúd a bočník na meranie prúdu by bol nebezpečným medzičlánkom. Multimeter Maxwell kliešťový multimeter Auto-TRUE RMS AC/DC môžete ním merať striedavý i jednosmerný prúd cez kliešte multimetru meranie sa tak stalo jednoduchou záležitosťou ktorú môžete vykonávať opakovane a veľmi rýchlo.

Daľšie vlastnosti kliešťového multimetra Maxwell Auto-TRUE RMS AC/DC:

Práca vo tme alebo pri slabom svetle stlačením tlačidla aktivujete modré podsvietenie LCD displeju. Pri meraní elektrických veličín môžete aktivovať LED na prisvietenie.

NCV vyhľadávanie striedavého napätie priblížte sa hornou časťou (kliešťami) multimetru  k testovanému vodiču. Pri zistení napätia bude merací prístroj prerušovane pípať a kontrólna LED bude blikať. Čím je signál častejší, tým je merací prístroj bližšie k vodiču pod napätím.

Meranie teploty nastavte prepínač meracích funkcií do polohy ºC/°F!Pripojte meraciu sondu typu K do multimetru dotknite sa meracou sondou predmetu, ktorého teplotu chcete zmerať alebo ju umiestnite do prostredia, ktorého teplotu chcete zmerať.

Meranie frekvencie alebo pracovného cyklov Nastavte prepínač meracích funkcií do polohy “Hz”.
Pripojte meracie šnúry tak, že červenú vložíte do konektoru INPUT a čiernu do COM konektoru.
Pripojte meracie šnúry k meranému zdroju (AC) striedavéhonapätia a z displeja odčítajte nameranú hodnotu.Ak chcete merať striedu (činiteľ plnenia – Duty-cycle) je potrebné stlačiť raz tlačítko SEL, v základnom nastavení meria merací prístroj frekvenciu. Na displeji sa objaví hodnota v %.

Relatívny merací režim tento merací režim je možné aplikovať pri meraní prúdu,napätia, teploty a kapacity. Pri meraní týchto veličín po stlačení tlačítka REL bude uložená práve nameraná hodnota.
Potom pri ďaľšom meraní sa na displeji zobrazí iba relatívny rozdiel medzi práve nameranou a uloženou hodnotou. Po opätovnom stlačení tlačítka bude merací prístroj opäť merať od 0 hodnoty.

Meranie kondenzátorov,Tester el. spojov , diód a odporu si zvolíte pomocou tlačítka SEL  multimeter má tak jednoduché ovládanie a prehľadný otočný prepínač

Merania prúdu bezkontaktnou metódou nastavte otočný prepínač funkcií do polohy 600A, 400A
alebo 40A, potom stlačením SEL tlačítka vyberte typ meraného
napätia DC – jednosmerný prúd alebo AC – striedavý prúd.
Stlačte tlačítko pre otvorenie klieští meracieho prístroja tak,aby sa otvorili a úplne uzavreli okolo meraného vodiča. Pri meraní prúdu musia byť klieštiny meraciehoprístroja úplne uzavreté, v opačnom prípade to má výrazný vplyv na presnosť merania.

Pozrieť multimeter v obchode

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.