Návod ako nastaviť teplomer alarmom

Hodnotenie
V rozšírenom návode si ukážeme ako presne nastaviť  alarm na žiadanú teplotu.

Opis teplomeru s alarmom

zeleny-teplomer-s-cidlom-alarmom_eshop_predajMeranú teplotu ukazuje na LED displeji s jedným desatinným miestom
Napája sa napätím 12V , ak treba ho napájať 220V treba použiť transformátor 220V/12V
Čidlo je ohybné s aktívnym koncom (na konci drátu)
 Teplomer umožnuje korekturúru teploty po 0.1°C čím dosiahnete vysokú presnosť (ako nato s dozviete nižšie)

Nastavenie teplotnej signalizácie – zvukového alarmu:

Zvuk alarmu sa ozve pri prekročený nastavenej teploty buď horný limit alebo dolný limit ktoré si môžete nastaviť. Alarm zabezpečuje piezo na zadnej strane plošného spoja.
Nastavenie horného limitu teploty

 Teplomer v kľudovom stave ukazuje teplotu napr  22 stupňov
Maximálnu hodnotu ktorú môžete nastaviť je 120°C táto hodnota je nastavená ako predvolená , pre jej zmenu stlačte “hornú šipku” po dobu 2 sekúnd. Následne prístroj na displeji miesto meranej teploty bude ukazovať teplotu pre alarm 120°C .Šipkami nastavte žiadanú teplotu napríklad 37.5°C . Pre potvrdenie netreba nič stláčať po 3 sekundách sa hodnota sama uloží.
Nastavenie dolného limitu teploty
Nastavenie alarmu pre dolnú teplotu je obdobné stlačíte šipku dolu zjaví sa hodnota -60°C  čo najnižšia možná teplota ktorú môžete na teplomery nastaviť a zároveň je to predvolená teplota. Šipkami ovládate teplotu napríklad nastavíte 32°C . Ak teplota klesne pod 32 °C alarm spustí signalizáciu.
Nastavenie presnosti:
Stlače obe ovládacie šipky na raz po dobu 2 sekúnd , prístroj umožní nastavenie teploty kalibrovanie. Následne šipkou hore teplotu zvyšujete , šipkou dolu teplotu znižujete.
Teplomer s nastavenie alarmov v prevázdke
správa tak že ak je teplota nižšia ako 25 °C spustí sa alarm bliká displej a pípa ak zdvihnem teplotu tak prestane pípať no ak prekročím 31 °C znovu začne pípať a blikať
pre alarm ja som nastavil 35 stupňov znovu po nastavení tlačidla pustím .
Teplomer sa správa tak že ak je teplota nižšia ako 25 °C spustí sa alarm bliká displej a pípa ak zdvihnete teplotu tak prestane pípať no ak prekročím 37.5°C u začne pípať a blika .
Minimálny rozptyl medzi horným a dolným alarmom je 5°C.
 Ak teplomer bliká ale nepípa 
Je treba ho dostať do bez alarmoveho stavu resp teplota ktorá je be z alarmu potom znovu  môže teplota vystúpať /klesať  na alarmové hodnoty vtedy bude blikať i pípať.
Využitie teplomeru:
Teplomer môžete využiť pre meranie a signalizovanie teploty v chladiacich zariadeniach ako napríklad chladničky,chladiace boxy,ventilátory, liahne,inkubátory, 12V aplikácie, pre automobily.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.