5V1 Merač elektrickej energie wattmeter (V,A,W,Wh,alarm)

€25.00

  • Rozsah striedavého napätia 80 ~ 260VAC
  • Rozsah striedavého prúdu 0- 20A
  • Maximálny výkon 4500W
  • Pracovná frekvencia 45-65Hz
  • Presnosť merania: +-1 hodnota

Bližšie informácie

Prístroj je určený na meranie striedavého napätia a prúdu. Na displeji ukazuje štyri hodnoty: napätie, prúd,výkon a spotrebu (Wh).Rozsah meraných veličín je  napätie 80-260V, prúd 0-20A, elektrický výkon 0-4.5KW  (výkon do jedného kilowattu je zobrazovaný v štýle 0-999W), spotreba je 10-9999 KW/h do 10 kilowatthodín prístroj zobrazuje spotrebu vo formáte 0-9999Wh. Ukazovateľ je vhodné umiestniť do panelu rozvádzaču, obal obsahuje klipy pre zaistenie v paneli. Ovládanie modrého podsvietenia displeju je riešené tlačidlom. Prístroj umožňuje tiež nastavenie Alarmu pre výkon, po prekročení nastavenej kritickej hodnoty začne displej blikať. Umožňuje zapamätanie posledných meraných hodnôt pre prerušením dodávky el.energie

Špecifikácie parametre 5V1 merača elektrickej energie:

  • Rozsah striedavého napätia 80 ~ 260VAC
  • Rozsah striedavého prúdu 0- 20A
  • Maximálny výkon 4500W
  • Pracovná frekvencia 45-65Hz
  • Presnosť merania: +-1 hodnota

Návod: DOC: 5v1merac elektrickej energie

Návod: PDF: 5v1merac_elektrickej_energie

Schéma zapojenia prístroju :

wattmeter 5v1 panelovy meranie el energie vykon prud napätie

 

Ovládanie a funkcie prístroja:

1 Podsvietenie

Krátke stlačenie tlačidla pre zapnutie / vypnutie podsvietenia prístroja. Podsvietenie má pamäťovú funkciu, ak prístroj vypnete, tak si pri opätovnom zapnutí bude pamätať  zapnuté podsvietenie.

2 Reset hodnôt pretečenej energie

– stlačte tlačidlo po dobu 5 sekúnd, pokiaľ hodnota nezačne blikať. Potom pustite tlačidlo

– opätovne stlačte krátko tlačidlo, hodnota sa vynuluje. Ak by ste nechceli hodnotu vynulovať, tak tlačidlo podržíte 5 sekúnd pre  vystúpenie z reset módu.

3 Nastavenie alarmu 

– Stlačte tlačidlo tak dlho, pokiaľ sa na displeji nezobrazí SET CLr , potom tlačidlo pustite.

– Na displeji sa zobrazuje posledná meraná hodnota a blikať bude posledná digita, krátkym stlačením zvýšite hodnotu o +1

– Ak tri sekundy nevykonáte akciu,  nastavenie sa prepne na ďalšiu digitu.

– Pre ukončenie nastavenia stlačte tlačidlo po dobu 5 sekúnd a automaticky vystúpite z nastavenia rozsahu. Aktívny rozptyl pre alarm je 0.0-4.5KW.

Recenzie

Zatiaľ niesú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše recenziu “5V1 Merač elektrickej energie wattmeter (V,A,W,Wh,alarm)”