Uverejnené Vložiť komentár

DK robot termostat hygrostat s časovač manual

V normálnom režime krátkym stlačením tlačidla nastavenia alebo tlačidiel plus a mínus zobrazíte parametre nastavenia, po 1 sekunde sa vráti do normálneho režimu.

Ak v režime nastavenia (SET)  nestlačíte žiadne tlačidlo, po 10 sekundách sa DK robot automaticky vráti do normálneho pracovného režimu.

V režime nastavenia (SET), keď je zmenená určitá hodnota , ak nestlačíte tlačidlo „Power“ pre potvrdenie, po 10 sekundách sa  DK robot automaticky vráti do normálneho pracovného režimu a hodnota sa neuloží. (Uloží sa ak stlačíte tlačidlo „Power“)

Popis tlačidiel:

1. Tlačidlo Power:
①Dlhé stlačenie tlačidla – prístroj sa vypne
②V  SET móde, krátke stlačenie je  potvrdenie hodnoty

2. SET tlačidlo:
①Krátkym stlačením zobrazíte režim regulácie teploty, opätovným krátkym stlačením zobrazíte režim regulácie vlhkosti
②Dlhým stlačením vstúpite do rozhrania nastavenia, krátkym stlačením tlačidla nastavenia v rozhraní nastavenia vyberiete ovládanie teploty a vlhkosti alebo časový režim (to znamená prepínanie režimov P a F a H)

3.Šipka hore + :
① V defaultnom móde krátkym stlačením zobrazíte čas spínania cieľovej teploty, dlhým stlačením zapnete čas prepínania cieľovej teploty.

②V režime SET menu krátko je tlačidlo určené pre posúvanie položiek v menu a pridávanie hodnôt

3.Šipkla dole -:
① Krátkym stlačením zobrazíte čas prepínania cieľovej vlhkosti na domovskej stránke, dlhým stlačením zapnete čas prepínania cieľovej vlhkosti
V režime ponuky krátkym stlačením znížite 1 a dlhým stlačením budete pokračovať v znižovaní

5. SET+ šipka dolu: obnovenie továrenských nastavení

V zapnutom stave sa súčasným stlačením a podržaním kombinácie klávesov obnovia výrobné nastavenia.

Mód Termostatu pre  ohrev alebo  alebo chladenie 

Režim chladenia: (Pre zobrazenie môžete krátko stlačiť tlačidlo SET ukáže H alebo C )

1. Mód chladenia: (termostat na displeji ukazuje snehovú vločku)
①Keď je teplota meraná na senzore v väčšia ≥ ako  nastavená hodnota cieľová teplota (OBJ TEMP) + nastavená hodnota teplotného rozdielu, Termostat vzopne chladenie prejde do stavu chladenie.
②Keď teplota v reálnom čase klesne na nastavenú cieľovú hodnotu teploty (OBJTEMP), relé chladenia sa vypne.

③Keď je teplota väšia ≥ nastavená hodnota cieľovej teploty (OBJ TEMP) + nastavená hodnota teplotného rozdielu, termostat začne časovať oneskorenie zapnutia  kompresora a relé chladenia vzopne až po oneskorení kompresora.

2. Režim ohrevu: (Displej zobrazuje ikonu slnka vtedy je termosta režime ohrevu)
① Keď je teplota v reálnom čase nižšia ako nastavená  cieľová teplota – nastavená hodnota teplotného rozdielu, termostat vzopne relé.
② Keď teplota ohrevu dosiahne cieľovú hodnotu teploty, relé termostatu sa rozopne.

Zvlhčovanie alebo odvhlčovanie

1. Režim odvlhčovania:  (displej zobrazje kvapky v zákaze)

① Hygrostat začne odvlhčovať keď je hodnota rozdielu vlhkosti a vhlkosti meranej na senzore hygrostatu (OBJ HUM) ≥ cieľová hodnota vlhkosti, relé sa aktivuje spustí odvlhčovanie

2. Režim zvlhčovania: (displej zobrazuje kvapku vody)
①Hygrostat začne zvlhčovať ak je na senzore vhkosť + hodnota rozdielu teploty vlhkosti  nižšia (OBJ HUM) ≤  ako cieľová hodnota vlhkosti, relé sa vzopne a spustí zvlhčovač.

Časovač

Časovač pre termostat.

①Tlačidlo „Šipka hore “ ovláda časovač pre teploty, krátkym stlačením zobrazíte časovanie pre zapnutie alebo vypnutie cieľovej teploty, dlhým stlačením šipky hore časovanie zapnete.

②krátkym stlačením tlačidla plus zobrazíte jednu: jednu TEMP (pre vypnutie časovania teploty) dlhým stlačením tlačidla plus vypnete cieľovú teplotu, keď sa spustí dlhé stlačenie, zobrazí sa XX:XX TEMP

③stránky krátkym stlačením tlačidla plus zobrazíte (pre spustenie časovania teploty) dlhým stlačením tlačidla plus spustíte cieľovú teplotu pravidelne, keď sa spustí dlhé stlačenie, zobrazí sa čas XX:XX.

Humidity timer switch operation instructions:

Časovač pre hygrostat: 

①Tlačidlo šipka dolu ovláda načasovanie vlhkosti, krátkym stlačením zobrazíte načasovanie zapnutia alebo vypnutia cieľovej vlhkosti, dlhým stlačením tlačidla šipky dolu  časovač zapnete.

② krátkym stlačením tlačidla šipky dolu zobrazíte jedno: jeden HUM (momentálne vypnutie časovača vlhkosti), okamžite stlačte a podržte tlačidlo plus, aby ste vypli cieľovú teplotu, keď sa spustí dlhé stlačenie, zobrazí sa XX:XX HUM
③V kludovom stave stlačením šipky dolu zobrazíte –:– (momentálne je vlhkosť v stave zapnutia časovača), okamžite stlačte a podržte tlačidlo plus, aby ste zapli cieľovú teplotu, a keď sa spustí dlhé stlačenie, Zobrazí sa čas XX:XX

​Tabuľka pre Menu

MenuFunkcieHodnotaVýrobné nastavenie
P1Nastavenie cieľovej teploty-40+120 °C30°C
P2Hysterézia teploty0.1-10°C3°C
P3Oneskorenie1-10 min3 min
P4Kalibrácia-10+10°C0°C
P5Mód ohrev alebo chladenieC chladenie H ohrevVoliteľné
F1Nastavenie cieľovej vlhkosti10-90%50,00%
F2Hysterézia vlhkosti1-10 %5,00%
F3Kalibrácia vlhkosti-9.9% + 9.9%0,00%
F4Mód zvlhčovanie alebo odvlhčovanieC zvlhčovanie H odvlhčovanie 
H1Nastavenia celkového času24 hod12:00:00
H2Nastavenie Vypnutia termostatu0-24HodVoliteľné
H3Nastavenie Zapnutia termostatu0-24Hod12:00:00
H4Nastavenie Vypnutia Hygrostatu0-24Hod12:00:00
H5Nastavenia Zapnutia Hygrostatu0-24Hod12:00:00

Príklad nastavenia časovaču pre hygrostat:

H1 nastavte reálny čas napríklad 12:00

H5 Nastavte čas štartu časovača napríklad 6:10

H4 Nastavte čas ukončenia časovaču 6:20

Hygrostat bude fungovať od 6:10 do 6:20 , po čase 6:20 hygrostat už nebude fungovať zapne až 6:10.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *