c1 termostat zapojenie

Update pre zapojenie termostatu 5A C1 verzia

Info C1 verzia Termostatu s čidlom ako ho zapojiť a nastaviť správne. Termostat C1 je úplne totožný s termostatom ”  Nastaviteľný termostat s čidlom 5 A” Isté drobné zmeny  však táto verzia prináša a to je svorkovnica pre vypínač alebo zámok  a od výrobcu prednastavené hodnoty.

Zapojenie verzie C1 je úplne také isté ako u nastaviteľného termostatu s čidlom 5 A , relé spína záťaž, napríklad keramické výhrevné teleso. Do svorkovnice označenej power  sa zapoja vodiče fázy a nulového vodiča. Ďalej je tu spomínaná svorkovnica pre zámok, nie je potrebné nič zapájať, termostat bude bežať normálne. Ak sa zapojí zámok, tak termostat  dokážete blokovať. (treba dať pozor, aby nedošlo k chybnému umiestneniu vodičov napájania fázy a nulového, ktoré patria na svorky 3-4  na svorky 5-6 pre zámok)  Svorky 7-8 sú pre NTC čidlo tak isto ako v klasickej verzii termostatu.

c1 termostat zapojenie

 

Softwarové úpravy.

Výrobca nechal prednastavený termostat na chladenie C (cooling). Pri testovaní ho prestavujeme H ( heating ), lebo väčšina našich zákazníkov si to žiadala. Tu je kompletný návod pre termostat ako ho nastaviť. Výrobca ponehal 5 stupňov pre funkciu “d” t.j. termostat zopne relé, až keď teplota bude o 5 stupňov menej než je teplota žiadaná – prestavené na 1 stupeň  a tiež výrobca nastavil časovanie relé na 1 minútu prestavené na 0 čiže okamžité vzopnutie relé. Všetko sa dá prestaviť podľa hore uvedeného návodu, tak ako v klasickej verzii. Ostatné funkcie, presnosť a spoľahlivosť ostali zachované.