Skúšačka obvodov SN-4

25.00

Skúšačka SN-4 je určená k dvojpólovému meraniu jednosmerného a striedavého napätia od 110 V do 400 V s frekvenciou f = 0 ….. 60 Hz, určenie fázového vodiča, poradia fáz trojfázovej sústavy s nulovým vodičom a určenie polarity jednosmerného napätia.

 

Na sklade dodanie 1-2 pracovné dni

Katalógové číslo: *M0014 Kategórie:

Popis

jednosmerné napätie 110 – 400 V
striedavé napätie 110 – 400 V
jednosmerné a striedavé napätie 110 V,230 V,400 V
určenie polarity áno
určenie fázy áno
bezkontaktné meranie nie
nastavenie dvoch citlivostí nie
signalizácia optická
napájanie zo zdroja napätia
frekvenčný rozsah 0 – 60 Hz
meranie spojitosti obvodov nie
predajný obal 1 ks, blister

 

 

Indikácia veľkosti napätia

Na indikáciu veľkosti napätia sa používa elektromagnet, do ktorého sa vťahuje odpružené železné jadro. Ukazovateľ udáva na stupnici okienka hodnoty sieťových napätí s presnosťou ±10 % (LED diódy svietia).

Určovania fázového vodiča

K určovaniu fázového vodiča slúži dútnavka v ľavom okienku skúšačky. Skúšačku uchopíme do ruky tak, aby sa ruka dotýkala kovového výstupku na zadnej strane krytu a priložením meracieho hrotu na fázový vodič. Pri výskytu fázového napätia na meranom vodiči sa dútnavka rozsvieti. Prúd prechádzajúci telom je menší než 0,25 mA.

Zisťovanie poradia fáz

Poradie fáz sa zisťuje pomocou dútnavky a obvodu zloženého z odporov a kondenzátorov, ktorý vytvára napätie proti nulovému vodiču v závislosti na smere otáčania fáz. Ruka sa dotýka kovového zálisku na zadnej strane skúšačky. Priložením pevného hrotu na prebiehajúcu fázu a pohyblivého hrotu na nasledujúcu fázu sa dútnavka rozsvieti. Pri obrátenom poradí fáz dútnavka nesvieti (LED diódy svietia).

Určovanie polarity jednosmerného napätia – polarita jednosmerného napätia je určená dvoma LED diódami. Ak je na pohyblivom meracom hrote kladný pól napätia, rozsvieti sa LED dióda s označením „ +˝; ak je na pohyblivom hrote záporný pól napätia, rozsvieti sa LED dióda s označením „ –˝