Náhradné bezdrôtové čidlo v čiernom prevedení

6.50

 • Určené pre typ hlavnej jednotky: TTN303, WSA101
 • Ukazovateľ vonkajšej vlhkosti: nie
 • Dosah vo voľnom priestore až 30 m
 • Externá drôtová teplotná sonda: nie
 • Frekvencia: 433 MHz
 • Prevádzková teplota -20 °C až +60 °C
 • Rozmer: 60 x 88 x 25 mm

Nie je na sklade

Katalógové číslo: *E00039 Kategórie:

Popis

Špecifikácia:

 • bezdrôtové náhradné čidlo alebo doplnkové čidlo pre TTN303,
 • WSA101
 • slúži ako náhradné alebo bezdrôtové čidlo teplomeru TTN303 (E0003)
 • teplotný rozsah: -20°C až +50°C
 • prenosná frekvencia: 433 MHz
 • dosah vysielača: 30m v otvorenom priestore
 • perióda vysielania: 60-75 sekúnd
 • napájanie: 2 x AAA
 • batérie nie sú súčasťou balenia

Návod na použitie:

Vložte batérie. Najskôr do hlavnej jednotky a až potom do bezdrôtového čidla. Dôležité: i pri výmene batérií iba v čidle je nutné najskôr vybrať a späť vložiť batérie do hlavnej jednotky! Len tak prebehne nová synchronizácia a kódovanie jednotky a čidla.

Vyčkajte, až hlavná jednotka automaticky vyhľadá a načíta bezdrôtové vonkajšie čidlo. Potom sa vám sprístupnia všetky funkcie.

Umiestnite vonkajšie bezdrôtové čidlo v dosahu hlavnej jednotky, čo je asi 30 m v otvorenom priestore. Neumiestňujte čidlo na kovové predmety! Aj keď je vonkajšie čidlo odolné voči poveternostným podmienkam, umiestnite ho mimo priame pôsobenie slnečného svitu, snehu a dažďa.

Inštalácia batérií Hlavná jednotka

1. Odstráňte kryt batérií na zadnej strane prístroja.

2. Vložte 2 kusy AAA 1,5 V alkalických batérií. Dbajte na správnu polaritu.

3. Uzavrite kryt batérií. BEZDRÔTOVÉ VONKAJŠIE ČIDLO TTX201 Bezdrôtové čidlo TTX201 slúži ako náhradné alebo doplnkové čidlo k bezdrôtovému teplomeru TTN303 (E0003). Poznámka: Pokiaľ sa v pravom hornom rohu na displeji stanice objaví indikátor vybitých batérií, vymeňte batérie za nové.

Vonkajšie bezdrôtové čidlo

1. Zložte stojan, pod ktorým je priestor pre batérie.

2. Vhodným šraubovákom odšraubujte skrutky, držiace zadný kryt batérií.

3. Vložte 2 kusy 1,5V AAA alkalických batérií. Dbajte na správnu polaritu. 4. Uzavrite kryt batérií a nasaďte stojan.

Vyhľadanie a načítanie bezdrôtového vonkajšieho čidla

Po vložení batérií do hlavnej jednotky sa na displeji zobrazí údaj – -.- °C pre vonkajšiu teplotu a ikona vlny bude blikaním po dobu 2 minút indikovať vyhľadávanie bezdrôtového čidla.

Po vložení batérií do čidla sa na prednej strane čidla rozbliká červená LED dióda v cca 2 sekundovom intervale, indikujúca aktiváciu kanálu č. 1.

V dobe blikania červenej LED diódy možno jedným stlačením tlačítka CH zmeniť kanál č. 1 na kanál č.2. Podobným postupom možno meniť aj ďalšie kanály.

Blikanie LED diódy na určitej frekvencii indikuje nastavenie príslušného kanálu – napr. 2 bliknutia indikujú nastavenie 2. kanálu) Poznámka: Pokiaľ nestlačíte žiadne tlačítko po dobu 10 sekúnd, displej sa vráti automaticky do režimu zobrazenia teploty a hlavná jednotka načíta zistené hodnoty z vyhľadaného bezdrôtového čidla. Vynulovanie Tlačítkom RESET nastavte východzie údaje po každej výmene batérií alebo  po pridaní ďalšieho čidla do zostavy.

Automatické zobrazovanie vonkajšej teploty bezdrô tových čidiel na hlavnej jednotke Funkcia spočíva v automatickom prechádzaní zobrazených údajov o vonkajších teplotách, zaznamenaných až tromi bezdrôtovými čidlami. Ak je automatické zobrazovanie zapnuté, zobrazujú sa na displeji postupne hodnoty snímané z jednotlivých čidiel.

Automatické zobrazovanie vonkajšej teploty aktivujte stláčaním tlačítka . Stláčanie opakujte toľkokrát, až sa na displeji objaví ikonka automatického zobrazovania (šípka pohybujúca sa v kruhu). Údaj z konkrétneho čidla možno manuálne zobraziť príslušným počtom stlačení tlačítka .

Starostlivosť a údržba

Neumiestňujte čidlo do miest náchylných k vibráciám a otrasom – môžu spôsobiť poškodenie prístroja. Neumiestňujte čidlo tam, kde by bolo vystavené náhlym zmenám teploty, priamemu slnečnému svitu, extrémnemu chladu a vlhku a miestam kde by mohlo viesť k prudkým zmenám teploty (to všetko znižuje presnosť snímania).

Pri čistení LCD displeja a krytu prístroja používajte len mäkkú, vlhkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadla ani čistiace prípravky.

Čidlo neponárajte do vody ani iných kvapalín.

Odstráňte z prístroje vybité batérie, zabránite tak ich vytečeniu a poškodeniu prístroja. Používajte len nové batérie uvedeného typu.