Digitálny multimeter s automatickou zmenou meracieho rozsahu

46.00

Displej: 4 miestny
DC V: 0,1mV – 1000V
AC V: 1mV – 750V
DC A: 1µA – 10A
AC A: 1µA – 10A
odpor: 0,1Ω – 40MΩ
Kapacita: 1pF – 200µF
Frekvencia: 0,001Hz – 200kHz
Teplota: -20°C – 1000°C
Relatívny merací režim
Bezkontaktná detekcia striedavého napätia
LED indikátor
Test diody
Test kontinuity (skratu)
Zvuková signalizácia
Databáza
Podsvietenie
Automatické vypínanie
Automatická zmena meracieho rozsahu (možnosť prepnúť aj na manuálnu)
Príslušenstvo: meracia sonda teploty s banánikovou zástrčkou, meracia šnúra

Katalógové číslo: 00487-25221 Kategórie:

Popis

Multimeter s automatickou zmenou meraného rozsahu , obsahuje funkciu REL

Pre relatívny merací režim stlačte tlačidlo krátko, kým pípnutie nesignalizuje aktivovanie funkcie. Multimeter si bude pamätať danú hodnotu ako počiatočnú .Potom ďaljšie hodnoty zobrazené na displeji budú zobrazené s rozdielom aktuálnej a počiatočnej hodnoty. S opakovaním potlačením tlačidla sa dostanete do normálneho  meracieho režimu. • Táto funkcia funguje len v meračnom režime kapacity a V, A, Ω

Bezkontaktné meranie napätia:

Nastavte prepínač funkcií do režimu EFZ zelená LED svieti jasne. • Vložte senzorovú časť blízko k testovaného objektu. Ak prístroj detektuje napätie, červená LED začína blíkať a zvuková signalizácia pípať. (V tomto režime automatické vypnutie a podsvietenie nefungujú).