Bezdrôtový domový zvonček P5710G

19.00

Bezdrôtový zvonček je určený na trvalé pripojenie k elektrickej sieti o napätí 230V~/50Hz.Prenos medzi tlačidlom a zvončekom je zabezpečený rádiovými vlnami na frekvencii 433,92 MHz.

Nie je na sklade

Katalógové číslo: *P5710G Kategórie:

Popis

Špecifikácia:

 • Dosah závisí na miestnych podmienkach a je až 100m vo voľnom priestore bez rušenia.
 • Vodeodolné tlačidlo (vysielač) s krytím IP44.
 • Párovacia funkcia „self – learning“ uľahčuje nastavenie zvončeka a zabraňuje možnosti rušenia od cudzích zvončekov.
 • Pri výpadku napájania zo siete zvonček obsahuje vnútornú pamäť pre opätovné načítanie už napárovaných tlačidiel bez nutnosti zásahu používateľa.
 • Zvonček má 3 rôzne vyzváňacie melódie, pre rôzne napárovanie tlačidla (max. 3) je možné nastaviť inú vyzváňaciu melódiu.
 • Zvonček je určený len pre vnútorné použitie.
 • Pri prevádzke musí byť umiestnený v elektrickej zásuvke tak, aby bol okolo neho voľný priestor a bol vždy prístupný.
 • Možnosť pridať ďalšie tlačidlo: áno
 • Set obsahuje domáci zvonček (prijímač) a tlačidlo zvončeka (vysielač)
 • prenos na frekvencii 433MHz
 • dosah až 100 m vo voľnom priestore párovacia funkcia „self-learning“ – automatické napárovanie tlačidla so zvončekom
 • pamäť pre napárovanie zvončeka pre prípad výpadku napájania zvončeka
 • počet melódií: 3 (Ding Dong, Ding Dong Dong, Big Ben)
 • vodeodolné tlačidlo – krytie IP44
 • náhradné/doplnkové tlačidlo: P5710T
 • napájanie zvončeka: 230V~/50Hz
 • napájanie tlačidla: 1 x 12V (A23) (súčasťou dodávky)
 • možnosť nastavenia frekvencií, aby sa susediace zvončeky vzájomne nerušili: self learning – neobmedzený počet kódov

Inštalácia tlačítka zvončeku (vysielača)
1. Najskôr vykonajte spárovanie tlačítka so zvončekom.
2. Pred montážou vyskúšajte, či súprava bude na Vami vybranom mieste spoľahlivo fungovať.
3. Zložte zadnú časť krytu otvorom na bočnej strane tlačítka pomocou šraubováku.
4. Zadnú časť krytu pripevnite na stenu obojstrannou lepiacou páskou ( súčasťou dodávky ) alebo dvoma skrutkami. Aj keď je tlačítko odolné voči poveternostným vplyvom, umiestnite ho tak, aby bolo chránené, napr. do výklenku.
5. Tlačítko opäť zostavte.
6. Stlačením tlačítka zvončeku zazvoňte. Stlačenie je doprevádzané svitom signalizačnej LED, ktorá signalizuje, že tlačítko vyslalo rádiový signál. Zvonček prehrá zvolenú melódiu.
7. Ak sa červená kontrolka na tlačítku nerozsvecuje, je batéria slabá a je nutné ju vymeniť. Batérie v tlačítku vydržia jeden rok prevádzky. Doba sa môže meniť podľa intenzity a podmienok používania.
Poznámka: Tlačítko zvončeku (vysielač) možno bezproblémovo umiestniť na drevo alebo tehlové steny. Nikdy však tlačítko neumiestňujte priamo na kovové predmety alebo materiály, ktoré kov obsahujú, napr. na umelohmotné konštrukcie okien
a dverí, ktoré obsahujú kovový rám. Vysielač by nemusel správne fungovať.
Inštalácia zvončeku (prijímača)
1. Zvonček je určený len pre vnútorné použitie. Pri prevádzke musí byť umiestnený v elektrickej zásuvke 230 V AC/50 Hz tak,
aby bol okolo neho voľný priestor a bol vždy prístupný.
2. Dosah vysielania (max. 100 m) je ovplyvnený miestnymi podmienkami, napríklad počtom stien, cez ktoré musí signál prejsť,
kovovými zárubňami dverí a inými prvkami, ktoré majú vplyv na prenos rádiového signálu (prítomnosť iných rádiových
prostriedkov pracujúcich na podobnom kmitočte, napr. bezdrôtové teplomery, ovládače vrát a pod.). Dosah vysielanie môže
vplyvom týchto faktorov rapídne poklesnúť.
Riešenie problémov
Zvonček nezvoní:
• Zvonček môže byť mimo daný dosah.
– Upravte vzdialenosť medzi tlačítkom zvončeku a domovým zvončekom, rozsah môže byť ovplyvnený miestnymi podmienkami.
• V tlačítku zvončeku (vysielač) môže byť vybitá batéria.
– Vymeňte batériu, pri tom dbajte na správnu polaritu vkladanej batérie. Vykonajte nové párovanie tlačítka so zvončekom.
• Domový zvonček nemusí mať napájanie.
– Skontrolujte, či je domový zvonček správne zasunutý v sieťovej zásuvke alebo či nie je vypnutý prúd respektíve vypnutý
istiaci prvok vetvy (poistka, istič).
Starostlivosť a údržba
Bezdrôtový digitálny domový zvonček je citlivé elektronické zariadenie, preto dodržujte nasledujúce opatrenia:
• Zvonček (prijímač) je určený len pre vnútorné použitie v suchých priestoroch.
• Zvonček musí byť umiestnený na dobre prístupnom mieste pre ľahkú manipuláciu a odpojenie.
• Občas skontrolujte činnosť tlačítka zvončeku (vysielača) a včas vymeňte batériu. Používajte iba kvalitnú alkalickú batériu o
predpísaných parametroch.
• Ak nepoužívate zvonček dlhšiu dobu, vyberte batériu z tlačítka zvončeku.
• Nevystavujte tlačítko a zvonček nadmerným otrasom a úderom.
• Nevystavujte tlačítko a zvonček nadmernej teplote a priamemu slnečnému svitu alebo vlhkosti.
• Pri čistení domového zvončeku je nutné ho odpojiť od elektrickej siete vytiahnutím zo zásuvky.
• Pre čistenie použite jemne navlhčenú handričku s trochou saponátu, nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo
rozpúšťadlá.