Uverejnené Vložiť komentár

Návod pre termostat ( blog )

Veľmi užitočný termostat, ktorý v mojom okolí ocenili hlavne chovatelia. Ďalšie využitie je pre spínanie a reguláciu mrazenia, chladenie alebo ohrievanie vody, solárne systémy a pod. Príkladov využiteľnosti je isto veľa. Pre lepšiu obsluhu tohoto termostatu som preložila návod – manuál. Najprv však funkcie, ktoré termostat zvláda:

Funkcie termostatu

Dokáže prepínať medzi módmi pre chladenie a pre zohrievanie.Na termostate sa dá nastaviť rozličná teplotná hodnota, skalibrovať, nastaviť oneskorený nábeh chladenia. Obsahuje tiež alarm, keď teplota presiahne nastavenia, alebo pri zlyhaní senzora.

Termostat obsahuje jedno relé, ktoré je vlastne spínač elektrického obvodu. Chladenie alebo zohrievanie sa dá zmeniť cez menu.

DIGITAL CAMERA

Rozmery termostatu:

Rozmery prednej časti termostatu, kde sa nachádza displej sú : 75mm x 34.5m

Odporúčaný výrez do panelu je 71x29mm

Celkové rozmery sú 75 x 34.5 x 85

Dĺžka káblu je 1m aj so senzorom

Poznámka: termostat je skvelo zabudovateľný do panelu, pri príprave panelu treba myslieť na elektrické pripojenie

Parametre :

Teplotný rozsah: -50°C ~ +110°C

Zníženie rozsahu teplôt: 1°C -30°C

Zobrazovanie hodnoty v desatinách: 0.1°C

Presnosť: ±0,3°C (-20°C~70°C)

Zdroj : 230V Striedavé napätie, 50/60Hz

Spotreba elektrickej energie: Menej ako 3W

Relé maximálny prúd: 5A/10A 240V pre chladenie aj pre ohrievanie

Poznámka: Teplotný rozsah záleží na verzii tohto termostatu existujú verzie -20°C +100°C

Tak isto pri relé sú verzie 5A alebo 10A

 termostat zapojenie schema2

Schéma zapojenia termostatu

Na relé termostatu sa dá pripojiť ohrievacia špirála, motor, keramický ohrievač.

Kontakty 1 a 2 sú pre relé

Kontakty 3 a 4 sú pre napájanie fázu a nulový vodič 230V

Kontakty 5 a 6 sú pre továrenské nastavenia, termostat je blokovaný skratovaním tohoto obvodu. Užívateľ ich nemôže modifikovať.

Kontakty 7 a 8 sú pre teplotné čidlo

 komplet zapojenie termostatu

Príklad celkového systému termostat reguluje keramický ohrievač , po dosiahnutí cielovej teploty vypne relé a elektrický prúd prestane tiecť do ohrievača , pri poklese teploty zasa zapne relé a ohrievač začne ohrievať na nastavenú teplou

Príklad práce s termostatom

Ak nastavíte v móde pre zohrievanie (nastavenie v HC menu na H) cieľovú teplotu na 40°C a „C“ hodnotu na 10°C, tak relé spojí obvod. Ak teplota na snímači klesne o 10°C (cieľová teplota mínus CP (d) hodnota 10°C), výsledkom je, že relé spojí obvod pri 30°C a znovu rozpojí obvod pri 40°C.

Pre mód chladenia je práca trochu iná. Menu HC nastavím C ako cooling, to znamená chladenie teplotu nastavím na 40°C a CP hodnotu dám 10 stupňov. Tak termostat zapne relé na 50°C a vypne ho keď teplota klesne na 40°C.

čidlo termostatu
Čidlo termostatu je umiestnené v kovom obale

Ovládanie a nastavenie termostatu:

Ak je termostat zapnutý stlačením tlačidla RST na 3 sekundy sa termostat vypne.

Stlačením tlačidla SET na termostate sa dostanem do menu kde sa pohybujem šipkami ▲ alebo ▼ tiež sa využívajú ako tlačidla pre „hľadanie“ – nastavenie teploty alebo inej hodnoty. Ak ich podržím jedno tlačítko (bud šípku hore alebo šípku dole) na tri sekundy, tak sa číslice budú meniť rýchlejšie. SET tlačidlo použijem pre výstup z nastavenia.

: šípka hore

: šípka dolu

Stlačením klávesy SET na 3 sekundy sa dostanem do nastavení pre termostat, šipkami ▲ alebo ▼ sa pohybujem v možnostiach nastavenia termostatu. Pri cieľovej možnosti v menu treba znovu stačiť tlačidlo SET a znovu šipkami ▲ alebo ▼ vybrať žiadanú hodnotu po jej nastavení stlačím RST tlačítko.

Led pre signalizáciu chodu (WORK)

Led sú umiestnené na ľavej strane displeja a sú ako indikátor chodu pre chladenie a zohrievanie (ak svieti led pri work) Ak svieti led pri SET nápise znamená to, že som v nastaveniach pre termostat.

Nastavenia ohrevu a chladenia

Stlačením „SET“ tlačidla na sekundy sa mi zobrazí menu a vyberiem HC kód. Potvrdím ho stlačením SET tlačidla. Potom mi termostat dá na výber dva módy H alebo C (ohrievanie alebo chladenie) ▲” šipkami“▼ vyberiem hodnotu na ktorú chcem termostat nastaviť.

Funkcia hysterézie:

Hysterézne limity sú maximálny interval medzi otvorením a státim, minimálny interval je 1℃ , maximálny interval je 15℃.

Nastavenie hysterézie

Stlaním SET tlačidla na 3 sekundy vstúpim do menu, kde šipkami vyberiem možnosť “D” a znovu stlačím SET tlačidlo , potom šipkami vyberiem hodnotu.

Kalibrácia teploty na termostate:

Ak by sa vyskytla nezrovnalosť medzi meranou teplotou a teplotou ktorú ukazuje termostat treba využiť funkciu kalibrácie. Avšak predtým než pristúpite ku kalibrácii termostatu viacerými meraniami, zaznamenajte odchýlku v žiadanom rozsahu teplôt. Pri kalibrácii sa dajú použiť záporné a kladné hodnoty a samozrejme 0.

Nastavenie pre kalibráciu:

Po stlačení SET tlačidla na 3 sekundy vstúpim do nastavení termostatu , zvolím CA funkciu kde šipkami ▲ alebo▼ vyberiem či teplotu termostatu skalibrujem smerom na dol alebo naopak hore .

Názorný návod ako skalibrovať termostat:

Ak teplota na čidle je 25 ℃ a termostat aj reálne ukazuje 25 ℃ tak hodnota CA je 0 , ak chcem aby ukazoval 26 ℃ tak nastavím CA 1.Pre 24 ℃ zasa -1. Je to výborná funkcia pre objekty, kde sa nedá dať priamo čidlo a teplota je odhadovaná.

Funkcia spomaleného štartu

V chladiacom mode ako prvé sa termostat zapne a keď zmeria hodnotu alebo hysterziu + hodnotu. Je odporúčaná funkcia pre zariadenia, ktoré obsahujú kompresor.

Nastavenie oneskorenia termostatu

Stlačením SET tlačidla sa dostanem do menu a zvolím „PT“ znovu sltačím SET a šipkami “▲ “alebo“▼” navolím požadovaný parameter.

Horný a dolný limit dôležitá funkcia

Nastavenie HS a LS limitu pre kontrolu termostatu

HS limit nastavím na + 15℃ a LS dolný limit na -10℃ teplotu termostatu budem môcť voliť iba v tomto rozsahu. Pre iný rozsah treba najprv zmeniť hodnoty HS a LS

Ako nastaviť horný a dolný limit teplôt:

Stlačím tlačítko SET vybrať LS alebo HS znovu stlačiť tlačítko SET a šipkami “▲” alebo “▼” vyberiem hodnoty

Napríklad horný a dolný limit používam pri učení rozsahu kontroly teploty

LS je 10 a horný HS je 20 stlačením tlačítka SET môžem navoliť len v rozsahu 10 a 20

termostat ntc◆ Návod  – Kódy do menu termostatu

Symboly

Detaily

Rozsah

Nastavenie výrobcu

Jednotky

HC

Ohrievanie/ chladenie

H/C

C

D

Hysterezia

115

5

LS

Dolný limit

-50110

-50

HS

Horný limit

-50110

110

CA

Kalibrácia teploty

-5+5

0

PT

Spomalený štart

010

1

Minuty

 

Update pre verziu B2 termostatu

d“ oneskorený štart podla teploty

Ak nastavím teplotu pre ohrev na 30 stupňov a hodnota funkcie „d“ je 1 tak termostat sa znovu zapne ak teplota klesne na 29 stupňov ak vo funkcie „d“ nastavím 2 tak termostat znovu zapne ak teplota klesne na 28 stupňov

Objednať termostat aj môžete tu: 

Jednoduchý videonávod pre termostat:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Overenie 2 + 5 =