Teplovzdušná pištoľ

29.00

Teplovzdušná pištoľ
Nastaviteľná teplota a prietok vzduchu
!Trysky ZADARMO

Na sklade dodanie 1-2 pracovné dni

Katalógové číslo: gbiz 28401 Kategórie:

Popis

Špecifikácia:
Napätie: 220/240 V
Výkon: 1500 W
Teplota: 50 – 500 °C
Otáčky nastaviteľné: 2 stupňové
Prietok vzduchu max: 450 l/ min
Váha: 690 g

Funkcie:
Reguľovanie teploty nastaviteľné od 50°C do 500°C
2 stupňové nastavenie prietoku vzduchu – dvojstupňový prepínač NÍZKY (200L/min) a VYSOKÝ (450L/min) prietok
Plynulá regulácia teploty
3 rôzne vzduchové trysky
Ergonomická rukoväť
Zabudovaný podstavec – umožňuje použitie na pracovnom stole
Elektronický snímač teploty
Jednoduché ovládanie – pre domáce aj profesionálne použitie

 

Návod na použitie teplovzdušnej pištole:

Táto teplovzdušná pištoľ je veľmi jednoduchá a ľahko použiteľná.
Pred pripojením do elektrickej siete sa uistite, že spínače
sú vo vypnutom stave. Pri použití zapnite najprv
na úroveň LOW, a až po uplynutí jednej minúty
prepnite na vyššiu úroveň HIGH.
K prístroju sú dodané aj ďalšie hlavice.

POZNÁMKA:
1. Nepoužívajte prístroj s takými nožíkmi ktoré
majú plastovú rúčku, lebo sa môžu roztaviť.
Vždy očistite hlavicu od usadenín, od olejových
škvŕn, plastov atď.
2. Používajte v čo najlepšie vetraných miestnostiach, alebo vo voľnom priestranstve.
3. Pred uskladnením sa vždy uistite, že hlavica je
už vychladnutá.
4. Ak ho nepoužívate, odpojte od el. siete.

UPOZORNENIE:
Pred každým použitím skontrolujte, či je kábel
v poriadku a či je bez vonkajšieho poškodenia.
Ak je poškodený, nezapájajte ho! Keď je kábel
poškodený, nedotýkajte sa ho, lebo sa môže stať
úraz.

POUžÍVATEĽSKÉ PREDPISY:
1. Zapájajte len do predpísanej zásuvky, berte
ohľad na predpisy na prístroji (napätie, výkon)
2. Nepoužívajte prístroj, ak chýbajú jednotlivé
súčiastky, chýbajúce skrutky nahraďte, a dbajte
na to, aby bol stále v poriadku.
3. Vo výške treba prístroj vždy držať, nikdy ho
nepodopierajte a nenechávajte bez dozoru.
4. Neodkladajte prístroj dovtedy kým sa jeho motor úplne nezastaví!

BEZPEČ NOSTNÉ PREDPISY:
1. Nepoužívajte miesto fénu!
2. Nemierte s ňou do tváre ľuďom a ani zvieratám.
3. Nepoužívajte prístroj pri horľavých materiáloch,
alebo v blízkosti plynu.
4. Neutesňujte a nezapchávajte otvory na prístroji.
5. Po použití sa nedotýkajte horúcich súčiastok.
6. Nepoužívať v mokrom alebo daždivom prostredí.
7. Nezakrývajte prístroj pri použití.
8. Neodkladajte prístroj dovtedy, kým úplne
nevychladne.