Multifunkčný impulzný zdroj 230/3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, 9V, 12V/1000 mA

15.00

Môžete zapojiť všetky zariadenia s odberom do 1A (1000mA)

Na sklade dodanie 1-2 pracovné dni

Katalógové číslo: *N3010 Kategórie:

Popis

  • univerzálny, pre napájanie digitálnych fotoaparátov, prehrávačov CD, MP3 a pod.
  • napájanie transformátora zo siete 100-240 V, 50-60 Hz
  • výstupné jednosmerné napätie 3V, 4,5V, 5V, 6V, 7,5V, 9V, 12V/1000 mA
  • výmenné napájacie konektory (mm):
  • 3,0 x 1,0/10mm, 5,0 x 2,1/12mm
  • 5,5 x 2,5/12mm, 3,5 x 1,35/10mm
  • 4,0 x 1,7/10mm, 2,35 x 0,75/8mm
  • zmena polarity otočením konektoru

upozornenie zdroj vždy nastavte na správne napätie k pripájanému zariadeniu napríklad mobilné telefony majú batériu 3.6V až 4.5V. Zle zvolené napätie môže poškodiť zariadenie.

 

Návod k impulznému zdroju

Pred použitím preštudujte pozorne návod !!!
Prepínateľný napájací pulzný zdroj je určený k napájaniu elektrických spotrebičov v suchých vnútorných
priestoroch, ktoré pracujú pri jednosmernom napätí a maximálnym prúdom podľa tabuľky.
Spotreba el. Energie v stave bez záťaže je do 0,3W. Priemerná účinnosť v stave záťaže je >75%.
Výstupné napätie napájacieho pulzného zdroja je stabilizované – hodnota napätia je udržiavaná na nastavenej
úrovni bez ohľadu na veľkosti záťaže.
Tento napájací pulzný zdroj je šetrný k životnému prostrediu, pretože splňuje svojou konštrukciou nariadenie
komisie (ES) č. 278/2009 – Ekodesign napájacích zdrojov.
Technická špecifikácia
Vstupné napätie, frekvencia a prúd na zdroji 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,16 A
Výstupné napätie na zdroji 3 V = 4,5 V = 5V = 6 V = 7,5 V = 9 V = 12 V =
Výstupný max. prúd 1000 mA
Dĺžka kabelu: cca 1,8 m
Rozmer: 69 x 39 x 31 mm
Výmenné napájacie konektory [mm]: B: 3,5/15mm; C: 3,0×1,0/10mm; D: 5,0×2,1/12mm; G: 5,5×2,5/12mm;
H: 3,5×1,35/10mm; I: 4,0×1,7/10mm; S: 2,35×0,75/8mm
Návod na použitie
1. Prúd – skontrolujte požadovaný prúd spotrebiča v mA a overte podľa tabuľky, či zvolený napájací zdroj
môže byť použitý.
2. Výstupné napätie je možné prepínať, a preto na otočnom prepínači nastavte požadované napätie podľa
spotrebiča. Otočný prepínač napätia je na spodnej strane zdroja, preto pri prevádzke nemôže dôjsť k
nechcenému prepnutiu napätia.
3. Výstupný konektor – zvoľte vhodný konektor na napájacom zdroji a zapojte ho do vstupného konektoru
na spotrebiči (označený DC INPUT).
4. Polarita – Skontrolujte správnu polaritu na napájacom konektore (+ -):
5. Pokiaľ potrebujete zmeniť polaritu napätia na napájacom zdroji, vyberte napájací konektor z kábla
napájacieho zdroja, otočte o 180° a opäť zastrčte do kábla.
6. Pripojte napájací zdroj do siete, ktorá vyhovuje parametrom 100 – 240 V~, 50/60 Hz. Svit kontrolky
indikuje prevádzku zdroja, kontrolka svieti iba pokiaľ je prepínačom správne nastavené výstupné napätie.
7. Pokiaľ spotrebič nepracuje alebo pracuje nesprávne, okamžite odpojte napájací zdroj od spotrebiča.