Čierny bezdrôtový domový zvonček C-719B

19.00

Čierny bezdrôtový domový zvonček C-719B

 • set obsahuje domáci zvonček (prijímač) a tlačidlo zvončeka (vysielač)
  • vďaka funkcii „self-learning“ sa neovplyvňujú susedné zvončeky

Nie je na sklade

Katalógové číslo: *P5720 Kategórie:

Popis

Špecifikácia:

 • set obsahuje domáci zvonček (prijímač) a tlačidlo zvončeka (vysielač)
 • prenos na frekvencii 433,92 MHz
 • dosah až 100 m vo voľnom priestore
 • počet melódií: 32
 • možnosť regulácie hlasitosti (3 úrovne)
 • optická signalizácia zvonenia na zvončeku aj tlačidle
 • vodeodolné tlačidlo
 • napájanie zvončeka: 2x 1,5 V AA
 • napájanie tlačidla: 1x 12V (A23) (súčasťou dodávky)
 • rozmery zvončeka: 128 x 86 x 33 mm, 135 g (bez batérie)
 • rozmery tlačidla: 86 x 36 x 20 mm, 30 g (bez batérie)
 • zvonček má tzv funkciu „self-learning“ – tlačidlo má schopnosť vygenerovať vlastný párovací kód, ktorý zvonček potom prijme a uloží si ho do pamäte, zostavu tak možno rozširovať doplnkovými tlačidlami (max.5)
 • vďaka funkcii „self-learning“ sa neovplyvňujú susedné zvončeky
 • Možnosť pridať ďalšie tlačidlo: nie
 • Spôsob párovania: spárované z výroby
 • Optická signalizácia: áno

 

Uvedenie zvončeka do prevádzky

Tlačidlo zvončeka (vysielač)
1. Odstráňte zadný kryt otvorom v spodnej časti tlačidla (OPEN) pomocou skrutkovača. Vložte do tlačidla 12V batériu.
Dbajte na správnu polaritu vkladanej batérie.
2. Pripevnite zadný kryt, ktorý slúži ako držiak, dvoma skrutkami (nie sú súčasťou dodávky) na stenu. Možno ho tiež
pripevniť pomocou obojstrannej lepiacej pásky. Pred montážou vyskúšajte, či súprava na vybranom mieste spo-
ľahlivo funguje. Je vhodné vybrať polohu tlačidlá tak, aby bolo tlačidlo chránené, napr. umiestnením vo výklenku.
3. Tlačidlo zostavte tak, že prednú časť nasadíte na zadný kryt a zaklapnete.
Poznámka: Tlačidlo zvončeka (vysielač) možno bezproblémovo umiestniť na drevo alebo tehlové steny. Nikdy však tlačidlo
neumiestňujte priamo na kovové predmety alebo materiály, ktoré kov obsahujú, napr. na umelohmotné konštrukcie okien
a dverí, ktoré obsahujú kovový rám. Vysielač by nemusel správne fungovať.
Párovanie tlačidla so zvončekom
1. Odstráňte zadný kryt, vložte 2× 1,5V AA batérie do zvonku. Dbajte na správnu polaritu vkladaných batérií. Vráťte
naspäť batériový kryt.
2. Na zvončeku stlačte dlhšie tlačidlo hlasitosti, počkajte 5 sekúnd kým nezaznie melódia.
3. Do 5 sekúnd od začiatku zaznenia melódie stlačte tlačidlo zvončeka.
Melódia znovu zaznie – tlačidlo je spárované so zvončekom.
4. Takto môžete postupne spárovať maximálne 5 tlačidiel.
Vymazanie pamäte naparovaných tlačidiel
Stlačte dlhšie tlačidlo hlasitosti na zvončeku kým nezaznie melódia.
Do 5 sekúnd od začiatku prehrávania melódie stlačte znovu tlačidlo hlasitosti – znova zaznie melódia.
Bude vymazaná pamäť všetkých naparovaných tlačidiel.
Voľba vyzváňacie melódie, nastavenie hlasitosti zvonenia
Stlačte opakovane tlačidlo B, pri každom stlačení bude nastavená iná úroveň hlasitosti v rozmedzí 1/2/3.
1 – najtichšia úroveň, 2 – stredná úroveň, 3 – najhlasnejšia úroveň.
Zmenu melódie zvonenia je možné vykonať kedykoľvek.
Stlačte opakovane tlačidlo A, bude nastavená posledná prehraná melódia.

Zvonček je určený len pre vnútorné použitie.
Dosah vysielania (max. 100 m) je ovplyvnený miestnymi podmienkami, napríklad počtom stien, cez ktoré musí signál prejsť, kovovými zárubňami dverí a inými prvkami, ktoré majú vplyv na prenos rádiového signálu (prítomnosť iných rádiových prostriedkov pracujúcich na podobnom kmitočte, napr. bezdrôtové teplomery, ovládače brán apod.). Dosah vysielania môže vplyvom týchto faktorov rapídne poklesnúť.
Riešenie problémov
Ak zvonček nezvoní:
• Zvonček môže byť mimo daný dosah.
– Upravte vzdialenosť medzi tlačidlom zvončeka a domovým zvončekom, dosah môže byť ovplyvnený miestnymi
podmienkami.
• V prijímači alebo tlačidle zvončeka môže byť vybitá batéria.
– Vymeňte batériu, pri tom dbajte na správnu polaritu vkladanej batérie.

Bezdrôtový digitálny domový zvonček je citlivé elektronické zariadenie, preto dodržujte nasledujúce opatrenia:
• Zvonček (prijímač) je určený len pre vnútorné použitie v suchých priestoroch.
• Zvonček musí byť umiestnený na dobre prístupnom mieste pre ľahkú manipuláciu a odpojenie.
• Občas skontrolujte činnosť tlačidla zvončeka a včas vymeňte batériu. Používajte iba kvalitnú alkalickú batériu v
predpísaných parametroch.
• Ak nepoužívate zvonček dlhšiu dobu, vyberte batériu z tlačidla zvončeka.
• Nevystavujte tlačidlo a zvonček nadmerným otrasom a úderom.
• Nevystavujte tlačidlo a zvonček nadmernej teplote a priamemu slnečnému svitu alebo vlhkosti.
• Pri čistení domového zvončeka je nutné ho odpojiť od elektrickej siete vytiahnutím zo zásuvky.
• Na čistenie použite jemne navlhčenú handričku s trochou saponátu, nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky
alebo rozpúšťadlá.
Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna nesch