meranie striedavé napätie prúd

Ako správne zmerať napätie aj prúd

V tomto článku  sa dozviete tie najlepšie informácie o meraní napätia aj prúdu ktoré patria medzi základné elektrické veličiny.Niekedy situácia vyžiada aby sme tieto veličiny premerali  , napríklad zistenie chyby alebo stavu  autobatérie  , či premeranie  striedavého elektrického napätia v zásuvkách.

Nieje napätie ako napätie a prúd ako prúd 

Rozlišujeme 2 druhy napätia a prúdu  1 jednosmerné napätie a prúd, 2 Striedavé napätie a prúd.

Z pohľadu merania na ich zistenie používame aj rozdielne meracie prístroje, prístroj ktorý funguje na striedavé napätie vo väčšine prípadov nebude fungovať na jednosmerné napätie (ak nieje v popise prístroja uvedené inak) .

Preto voľbou vhodného prístroju sa vyvarujeme ťažkostiam napríklad batérie meriame s voltmetrami/ampérmetre na jednosmerné napätie ,striedavé napätie 230V meriame voltmetrami/ampérmetrami na striedavé napätie

 

Pri rozlíšení či sa jedná o jednosmerné alebo striedavé napätie nám pomáhajú schematické značky:

Značka Názov
= jednosmerný prúd
~ striedavý prúd
+ kladná polarita
- záporná polarita
N neutrálny vodič, stiedavý prúd
M stredný vodič, jednosmerný vodič

Daľšie pojmy značky

+ –  sa používajú  u jednosmerných zdrojov batérii

L1 – sa používa pri striedavom napätí

Ako korektne zmerať napätie a prúd na jednosmernom zdroji energie ?

Napätie aj prúd sa merajú  nasledovne

Voltmeter môže byť umiestnený paralelne  k zdroju (na schéme vysvetlím) ampérmeter sa umiestňuje vždy do série  , ak by bol zapojený paralelne tak zhorí  

meranie napätia a prúdu jednosmerného

 

Schematicky meranie jednosmerného napätia aj prúdu:

schéma merania napätia aj prúdu

 

A v krúžku symbolizuje ampérmeter

V krúžku symbolizuje voltmeter

R s obdĺžnikom symbolizuje záťaž

Batéria je v schéme dolu .

 Užitočné rady ako zmerať jednosmerné  napätie a prúd:

* Ampérmeter nikdy nezapájajte paralelne k zdroju je to čistý skrat a zhorí

* Vždy zapájajte prístroje korektne k pólom plus na plus , mínus na mínus.

* Dodržujte rozsahy na meracích prístrojoch , ak elektrické hodnoty prevyšujú  meracie rozsahy prístroj tak môžu zhorieť

 

Meranie striedavého napätia a prúdu.

V podstate je veľmi podobné ako meranie  jednosmerného prúdu no však treba byť opatrnejší vo väčšine prípadov sa jedná o vyššie napätie napr 230V ktoré je nebezpečné a preto k tomu pristupujte s najvyššou opatrnosťou , obvod vždy zapájajte s vypnutým ističom .

meranie striedavé napätie prúd

Schéma na meranie striedavého napätia a prúdumeranie striedavé napätie prúd

 

Schéma pre meranie striedavého napätia prúdu:

schéma merania striedavého napätia aj prúdu

Prístroje na meranie napätia a prúdu

Základnými prístrojmi na meranie elektrických veličín sú ampérmeter na meranie prúdu a voltmeter na meranie napätia. Univerzálne meracie prístroje sú konštrukčne vyhotovené tak, že ich možno použiť ako ampérmeter aj voltmeter.

Pre jednosmerné napätie a prúd používame  voltampérmeter

Pre meranie výlučne jednosmerného napätia

Pre striedavé napätie aj prúd je vhodný tento prístroj 

 Pre meranie vylúčne striedavého napätia

Ako zmerať a vypočítať jednotlivé veličiny napr odpor alebo výkon  vzorce tu.